SIKAPROOF A

System montowany przed wykonaniem konstrukcji

Membrana SikaProof A jest instalowana w deskowaniu przed montażem zbrojenia i układaniem mieszanki betonowej. Beton konstrukcyjny jest układany bezpośrednio na membranę. Świeża mieszanka betonowa całkowicie pokrywa wewnętrzną pokrytą włókniną stronę membrany, która tworzy trwałe mechaniczne połączenie z konstrukcją betonową.

SikaProof A - struktura systemu

STRUKTURA SYSTEMU
SikaProof A to wielowarstwowe rozwiązanie z wytłaczanej membrany z poliolefiny (FPO) (1), oparte na technologii Sikaplan®, dostępne w trzech grubościach 0,5; 0,8 i 1,2 mm. Membrana jest laminowana unikalnym uszczelniaczem Sika (2), i połączona ze specjalną warstwą włókniny (3). Membrana jest wyposażona w samoprzylepny zakład usytuowany na długości arkusza. Beton konstrukcyjny (4), przygotowany zgodnie z receptą na mieszankę betonową Sika, tworzy optymalne połączenie mechaniczne.

SikaProof P-12

System montowany po wykonaniu konstrukcji samoprzylepną taśmą

Membrana SikaProof P-12 jest montowana za pomocą samoprzylepnej taśmy zamontowanej na spodzie membrany, która, po oderwaniu folii zabezpieczającej, jest gotowa do przyklejenia do utwardzonego betonu. Połączenie z powierzchnią zostaje utworzone i wzmocnione dzięki zastosowaniu systemowego materiału gruntującego, który zapewnia trwałą przyczepność membrany do istniejącej konstrukcji betonowej.

SikaProof P-12 - struktura systemu

STRUKTURA SYSTEMU
SikaProof P-12 bazuje na membranie z poliolefiny (FPO) (1) opartej na technologii Sikaplan o grubości 0,6 mm. Jest ona pokryta unikalnym klejącym materiałem uszczelniającym Sika (2), który zabezpieczony jest odklejaną folią (3). Utwardzone podłoże betonowe (5) jest przygotowywane i gruntowane za pomocą SikaProof Primer-01 (4).

SikaProof P-1201

System przyklejany po wykonaniu konstrukcji za pomocą kleju

Membrana SikaProof P-1201 jest układana na świeżo naniesionym kleju na utwardzonym podłożu betonowym. Nie jest wymagane zastosowanie materiału gruntującego – pełne i trwałe połączenie z konstrukcją betonową uzyskuje się dzięki zastosowaniu kleju.

SikaProof P-1201 Struktura systemu

STRUKTURA SYSTEMU
System SikaProof P-1201 bazuje na membranie z poliolefiny (FPO) (1) opartej na technologii Sikaplan o grubości 1,2 mm. Membrana (1) jest bezpośrednio układana na świeżo naniesionym kleju SikaProof Adhesive-01 (3) na utwardzone podłoże betonowe (5).

SYSTEMY UZUPEŁNIAJĄCE

Systemy SikaPoof A i P wymagają dodatkowego uszczelnienia wszystkich przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych i detali oraz miejsc łączenia, aby stworzyć ciągły system izolacji.

SikaSwell - PRODUKTY PĘCZNIEJĄCE 
Skuteczne rozwiązanie dla przerw roboczych i dodatkowego uszczelnienia przejść szczelnych, zapewniające dodatkowe bezpieczeństwo. Można zastosować hydrofilowe (pęczniejące) profile, pierścienie i kity uszczelniające aplikowane pistoletem.
Zobacz film

Sika Waterbar - TAŚMY USZCZELNIAJĄCE SIKA
Taśmy uszczelniające Sika to najpopularniejsze rozwiązanie do uszczelnienia przerw roboczych i szczelin dylatacyjnych. Dostępna jest szeroka gama taśm Sika Waterbar odpowiednich do każdego zastosowania.
Zobacz film

SikaFuko - SYSTEMY WĘŻY INIEKCYJNYCH
Zazwyczaj stosowany jako drugi lub dodatkowy system izolacji (zapasowy) uszczelniający przerwy robocze lub szczeliny dylatacyjne oraz inne detale, np. wokół pali, w celu zwiększenia ich szczelności. Możliwość wielokrotnej iniekcji, przy zastosowaniu odpowiedniego materiału iniekcyjnego Sika.

System Sikadur-Combiflex SG / Sikaplan WT TAPE
System taśm przyklejanych do wykonanej konstrukcji za pomocą żywicy epoksydowej, zapewnia optymalne rozwiązanie do uszczelnienia przerw roboczych i szczelin dylatacyjnych, zwłaszcza do uszczelniania szczelin w konstrukcjach prefabrykowanych.

Sikalastic - dwa systemy membran nakładanych w postaci płynnej przeznaczone do izolacji przeciwwodnej:

Systemy są układane metodą natrysku na przygotowanei zagruntowane powierzchnie betonowe, w celu osiągnięcia optymalnie przylegającego systemu.

SikaBit S - BITUMICZNA MEMBRANA SAMOPRZYLEPNA
Samoprzylepne arkusze membrany są stosowane na przygotowane i zagruntowane podłoże betonowe, aby uzyskać optymalnie przylegający system.