Systemy Sika stanowią sprawdzone rozwiązania stosowane na całym świecie przy
budowie tuneli, mostów, elektrowni, zakładów przemysłowych, centrów logistycznych,
w budownictwie mieszkaniowym oraz przy wznoszeniu innych, wszelkiego rodzaju skomplikowanych konstrukcji.

Od ponad 100 lat z sukcesem uczestniczymy przy budowie ambitnych
konstrukcji inżynieryjnych na całym świecie.

Hydroizolacja systemem SikaProof
IZOLACJA STACJI MŁYNÓW, ODCINEK ZACHODNI II LINII METRA W WARSZAWIE

Wykonanie izolacji przeciwwodnej około 3600 m2 płyty fundamentowej stacji oraz uszczelnienie wszystkich przerw konstrukcyjnych i roboczych, a także zaizolowanie zagłębionej w płycie fundamentowej przepompowni wody.

Czytaj więcej o izolacji stacji metra Młynów w Warszawie

Hydroizolacja systemem SikaProof
IZOLACJA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ W ELEKTROCIEPŁOWNI W RZESZOWIE

Trwała, skuteczna oraz szybka i łatwa w wykonaniu pozioma izolacja przeciwwodna typu ciężkiego płyty fundamentowej innowacyjną membraną SikaProof A.

Czytaj więcej o izolacji płyty fundamentowej w Rzeszowie

Hydroizolacja systemem SikaProof A tunelu w Warszawie
Tunel drogowy w Warszawie

Aby zapewnić szczelność tunelu, konieczne było wykonanie izolacji przeciwwodnej ok. 5300 m2 płyty dennej oraz uszczelnienie wszystkich szczelin dylatacyjnych i technologicznych z uwzględnieniem wysokiego ciśnienia wód gruntowych – ok. 0,5 barów.

Czytaj więcej o realizacji tunelu w Warszawie

Hydroizolacja tunelu systemem SikaProof A
Tunel pieszo-jezdny w Gdańsku

Wykorzystanie technologii SikaProof A przy niezwykle trudnej realizacji przejścia pieszo – jezdnego pod torami kolejowymi w Gdańsku. Niekorzystne warunki hydrogeologiczne (zaprojektowany obiekt posadowiono poniżej ustabilizowanego zwierciadła wód gruntowych) oraz trudne do skutecznego zaizolowania elementy połączenia obudowy ścian tunelu z płytą fundamentową, wymagały zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Więcej na temat zastosowanych technologii hydroziolacji

Hydroizolacja fundamentów systemem SikaProof A w Poznaniu
Nowa przepompownia w Poznaniu, hydroizolacja fundamentów

Nowoczesna przepompownia w Poznaniu będzie sterowana za pomocą centrum komputerowego umieszczonego w podziemnej części obiektu. Dlatego niezwykle istotne było wyjątkowo trwałe zabezpieczenie podziemnych kondygnacji budynku przed działaniem wody i wilgoci.
Dowiedz się więcej o realizacji

Hydroizolacja fundamentów podziemnego archiwum w Niemczech
Hydroziolacja fundamentów archiwum kościelnego, Niemcy

Dzięki membranie SikaProof A, stanowiącej kompozyt z betonem konstrukcji, budynek i bezcenne historyczne zbiory będą trwale zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Dowiedz się więcej o realizacji

Hydroizolacja podziemnego parkingu systemem SikaProof A
Hydroziolacja parkingu miejskiego: Gibraltar

Wymaganeiem projektu było zastosowanie technologii izolacji, która będzie trwałe i szczelne przylegać do konstrukcji. Wkorzystano system SikaProof A na powierzchni około 4 600 m².
Dowiedz się więcej o realizacji (PDF 338 KB)

Hydroizolacja fundamentów domu systemem SikaProof A
Hydroizolacja domu jednorodzinnego w Szwajcarii

SikaProof A - izolacja przeciwwodna nowej konstrukcji podziemnej. Wymagania projektowe zawierały m.in.: odporność na przesączającą się wodę i wzrastającą wilgotność, izolację przeciwwodną szczelnie przylegającą
do konstrukcji, brak emisji szkodliwych substancji oraz efektywną aplikację.
Przeczytaj więcej na temat realizacji (PDF 491 KB)

Hydroizolacja fundamentów budynku w Niemczech
Rozbudowa Urzędu Powiatowego, Niemcy

SikaProof A - izolacja przeciwwodna nowej konstrukcji podziemnej o powierzchni około 3 200 m². Konstrukcja posiadała wiele narożników o mniej lub bardziej skomplikowanych kształtach. Izolacja przeciwwodna budynku miała również zapewnić ochronę przed radonem.
Dowiedz się więcej o realizacji (PDF 443 KB)