Fundamenty kościelnego archiwum odporne na działanie wilgoci

Zlokalizowane w Norymberdze w Bawarii, archiwum Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego przechowuje cenne historycznie zbiory kościelne, zawierające dokumenty od papieży i cesarzy, listy od Lutra i Melanchtona, oryginały prac Dürera, filmy historyczne, nagrania dźwiękowe i wycinki prasowe, oraz około 120 tysięcy książek. Ponieważ budynek archiwum nie był w stanie pomieścić rosnącego zbioru, na sąsiedniej działce został wzniesiony nowy budynek, którego budowę zakończono w 2013 roku.

WYJĄTKOWY PROJEKT BUDYNKU

Zbudowane na powierzchni 2500 m² z bezpośrednim widokiem na jezioro Wöhrder, nowe archiwum z jedną kondygnacją podziemną i sześcioma nadziemnymi oferuje dużo miejsca na cenną zawartość. Wielokrotnie nagradzany budynek zaprojektowany został przez biuro architektoniczne „Gerkan, Marg and Partner”, którego architekci są autorami m.in. Shanghai City Planning Archive i Christ Pavilion na Expo 2000 w Hanowerze. Niezwykły budynek archiwum w Norymberdze składa się z dwóch przenikających się sześcianów, które wydają się unosić nad cokołem. Samotny budynek – rzeźba stanowi wizualne uzupełnienie sąsiadującego z nim seminarium, którego park wyznacza granicę nowego archiwum. Dostępna publicznie część budynku znajduje się na parterze i obejmuje foyer, bibliotekę i czytelnię, a także salę mieszczącą 150 osób. Pozostałe piętra przeznaczone są głównie do przechowywania zbiorów i mogą pomieścić około 30 km półek z materiałami archiwalnymi. Budynek mieści również nowe biura administracji a także pomieszczenia konserwatorskie.

Niezawodna ochrona cennych dokumentów przed działaniem wilgoci

Jedną z planowanych funkcji nowo wybudowanego archiwum było stworzenie na kondygnacji podziemnej miejsca przechowywania historycznych zbiorów wrażliwych na wilgoć. Ponieważ kondygnacja podziemna jest na poziomie wód gruntowych, ściany zewnętrzne są stale narażone na działanie ciśnienia wody. Teren jest nachylony w kierunku południowym i kondygnacja podziemna jest częściowo osadzona w gruncie. Aby zapewnić optymalną ochronę bezcennych zapisów przed uszkodzeniem wynikającym z działania wilgoci niezbędne było zastosowanie w 100% niezawodnej izolacji przeciwwodnej, mogącej wytrzymać duże naprężenia konstrukcyjne. Izolację wykonała firma Dechant Hoch- und Ingenieurbau GmbH z Weismain w regionie Górnej Frankonii w Bawarii.

SikaProof® A - Wysokiej jakości rozwiązanie izolacji przeciwwodnej

Szczelna, betonowa konstrukcja podziemna budynku została zbudowana na powierzchni 3500 m2. Aby zapewnić trwałą wodoszczelność i przeciwdziałać podciąganiu i migracji wody do wykonania izolacji przeciwwodnej konstrukcji zastosowano system SikaProof® A opierający się na elastycznej, zamykającej rysy membranie tworzącej ze świeżo ułożonym betonem kompozytową warstwę izolacji. Oparty na unikalnej technologii system izolacji przeciwwodnej SikaProof® A łączy w sobie zalety wodoszczelnej konstrukcji betonowej z uszczelnieniem.

Innowacyjny system izolacji konstrukcji podziemnych SikaProof® A oparty jest na przyklejanej w sposób trwały, całopowierzchniowo, warstwowej membranie składającej się poliolefiowej membrany, której powierzchnia wytłaczana jest w kształt siatki oraz warstwy włókniny. System SikaProof® A układany jest na zimno przed montażem zbrojenia i betonowaniem elementu. Mieszanka betonowa układana jest bezpośrednio na membranę, warstwa włókniny osadzana jest w świeżym betonie, dzięki czemu po związaniu betonu powstaje trwałe, mechaniczne połączenie membrany z betonem. Stosowana mieszanka betonowa musi mieć odpowiednią konsystencję - klasa F2-F6.

Zapobieganie wnikaniu wody

Unikalna technologia mechanicznego zespolenia, w połączeniu z wytłoczoną na powierzchni membrany siatką uszczelniającą, tworzącą niewielkie sekcje wodoszczelne, zapobiega możliwości wnikania i migracji wody pomiędzy membraną a powierzchnią stwardniałego betonu. W przypadku uszkodzenia membrany, wnikająca woda jest więziona w „mini” sekcji wodoszczelnej zaprojektowanej do blokowania poprzecznej migracji wody. Woda może wnikać do elementu konstrukcji tylko w sytuacji gdy element jest uszkodzony w tym samym miejscu co membrana. Ale nawet jeśli taka sytuacja zaistnieje, można wykonać szybką naprawę metodą iniekcji.

Aby zapewnić niezawodną i efektywną izolację przeciwwodną nowego budynku archiwum, po instalacji systemu SikaProof® A wszystkie przejścia przez konstrukcję, przewody rurowe, otwory po ściągach deskowań, połączenia, szczeliny dylatacyjne i spoiny robocze itp. zostały uszczelnione materiałami systemu Tricoflex. System ten składa się z bardzo elastycznych taśm uszczelniających Tricoflex TPE i dwuskładnikowego kleju na bazie żywicy epoksydowej FU 60. Oba systemy Tricoflex i SikaProof® A stanowią idealne połączenie tworzące trwałe i niezawodne uszczelnienie.

TRWAŁA I SKUTECZNA OCHRONA HISTORYCZNYCH ZBIORÓW

Po zakończeniu wszystkich prac, nowe archiwum Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Norymberdze jest całkowicie otoczone nieprzepuszczalną barierą uszczelniającą. Dzięki membranie SikaProof® A, stanowiącej kompozyt z betonem konstrukcji, budynek i bezcenne historyczne zbiory będą trwale zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.