NOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW NA GARBARACH, POZNAŃ

W Poznaniu w dzielnicy Garbary powstaje nowa przepompownia, która będzie tłoczyć 7,6 m3 ścieków na sekundę. Nowy obiekt architektonicznie ma stanowić nawiązanie do położonej w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej pompowni.

Zgodnie z projektem budynek przepompowni to zwarty obiekt jednobryłowy z jedną kondygnacją nadziemną i dwiema podziemnymi. To właśnie pod ziemią będzie się znajdował cały mechanizm przepompowni, który będzie całkowicie bezobsługowy – wszystko będzie sterowane komputerowo. Podziemna konstrukcja nowej przepompowni wymagała zastosowania niezwykle trwałego i skutecznego systemu hydroizolacji.

TRUDNE WARUNKI PANUJĄCE NA BUDOWIE

Ze względów technologicznych podziemna część przepompowni podzielona została na część płytszą, w której mieści się hala krat i piaskowniki oraz część głębszą z halą pomp.

Z uwagi na bliskość istniejącej przepompowni, dużą głębokość nowego obiektu, wysoki poziom wody gruntowej (o ciśnieniu hydrostatycznym do 7,00 m słupa wody), co pociąga za sobą znaczną komplikację robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopu i jego odwodnieniem, przyjęto wykonanie po zewnętrznym obrysie całej podziemnej części przepompowni w technologii ściany szczelinowej.

Dla zamknięcia dopływu wody gruntowej z dna wykopu (na czas montażu hydroizolacji płyty fundamentowej) zaprojektowano wykonanie poziomej przesłony w technologii iniekcji strumieniowej.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA SIKA DO SKUTECZNEJ I TRWAŁEJ HYDROIZOLACJI

  • Do hydroizolacji żelbetowej-monolitycznej płyty dna obu części przepompowni zastosowano izolację przeciwwodną w postaci membrany trwale łączącej się z betonem SikaProof A 08 (o wodoszczelności do 10,00 m słupa wody). Płyta fundamentowa została skotwiona z przesłoną za pomocą żerdzi z mikropali, które doszczelniono taśmami SikaProof Tape oraz kitem pęczniejącym SikaSwell S-2.

  • Natomiast uszczelnienie styku płyty fundamentowej ze ścianą szczelinową (tzw. zamka ściany szczelinowej) zostało wykonane za pomocą profilu pęczniejącego SikaSwell-A 2010 zamontowanego na kit pęczniejący SikaSwell S-2 oraz podwójnych węży iniekcyjnych SikaFuko Eco 1. W miejscu występowania przerw dylatacyjnych i roboczych w konstrukcji budynku jako dodatkowe uszczelnienie zastosowano taśmy uszczelniające Sika Waterbar

  • Powyższe roboty hydroizolacyjne wykonali pracownicy Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego ”INFRA”Sp. z o.o. po kilkudniowym szkoleniu przez Instruktora Sika Poland.

SKUTECZNA OCHRONA POWIERZCHNI ŻELBETOWYCH

Ponadto w przeciągu dwóch najbliższych miesięcy autoryzowany przez Sika Poland wykonawca zrealizuje zabezpieczenie wszystkich żelbetowych powierzchni wewnętrznych: dna, ścian i stropów (w ściekach i strefie nadściekowej) w następujących częściach obiektu:

kanały ściekowe krat i piaskownika
oraz komora przelewowa

system ochronny składający się z:

komory ssawne, kanał rozdzielczy i przepompowni powodziowej oraz komora wylotowa 

system ochronny składający się z:

WSPARCIE TECHNICZNE SIKA POLAND

Inżynierowie Sika Poland od samego początku realizacji uczestniczą w robotach izolacyjnych wspomagając Generalnego Wykonawcę.

UCZESTNICY PROJEKTU:

  • Inwestor: AQUANET S.A.
  • Biuro projektów: AQUA S.A.
  • Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane ”INFRA”Sp. z o.o.

Z ramienia Sika Poland

  • Krzysztof Śleszycki - Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży Segment Hydroizolacje 
  • Jakub Sąsiadek - Key Project Manager Hydroizolacje
  • Zbigniew Suchocki - Instruktor ds. Hydroizolacji

Skontaktuj się z inżynierami Sika Poland