BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE rozpoczęto w 2010 r., pierwszy jej odcinek - centralny oddano do użytku w 2015 r. Obecnie prowadzone są prace przedłużające linię na północny-wschód i na zachód. Stacja C07 Młynów zlokalizowana jest pod ulicą Górczewską, pomiędzy wiaduktem linii kolejowej PKP a ulicą Syreny. Stacja będzie tworzyła węzeł przesiadkowy wraz z przystankiem kolejowym PKP WarszawaMłynów.

WYMAGANIA PROJEKTOWE

Zapewnienie szczelności konstrukcji wymagało wykonania izolacji przeciwwodnej około 3600 m2 płyty fundamentowej stacji oraz uszczelnieniewszystkich przerw konstrukcyjnych i roboczych, a także zaizolowanie zagłębionej w płycie fundamentowej przepompowni wody. Istotnym wymogiem była możliwość szybkiegoi łatwego układania membrany oraz materiałówuszczelniających w niskich temperaturach, bo prace prowadzone były na przełomie zimy i wiosny, przybardzo napiętym harmonogramie.

ROZWIĄZANIA SIKA

Przyjęte rozwiązanie Sika obejmuje kompleksowe podejście do zapewnienia szczelności obiektu. Zaczynając od izolacji powierzchni poziomych poszczegółowe rozwiązania detali z zastosowaniem komplementarnych materiałów. Zaprojektowano system izolacyjny składający się z membrany jakowarstwy izolacji przeciwwodnej płyty fundamentowej, połączenie na styku płyty fundamentowej ze ścianą szczelinową uszczelniono wężami iniekcyjnymii profilami pęczniejącymi. Przerwy technologiczne pomiędzy poszczególnymi sekcjami płyty fundamentowej i przerwy robocze zostały uszczelnione wężami iniekcyjnymi, materiałami pęczniejącymi oraz taśmami uszczelniającymi.

Aby zapewnić trwałą wodoszczelność oraz przeciwdziałać podciąganiu i migracji wody zastosowanosystem SikaProof A opierający się na elastycznej membranie tworzącej ze świeżo ułożonym betonem kompozytową warstwę izolacji. Podstawowym elementem systemu izolacji SikaProof A jest trzy warstwowa membrana izolacyjna wykonana na osnowie z poliolefiny (FPO) z ułożonymi w formie siatki ścieżkami specjalnego kleju tworzącego zamknięte po obwodzie sekcje wodoszczelne i warstwą polipropylenowej włókniny. Zastosowana membrana SikaProof A-12 układana była na zimno przed montażem zbrojenia i betonowaniem elementów.

Mieszanka betonowa układana bezpośrednio na membranę, pozwala na osadzenie warstwy włókniny w świeżym betonie. Kiedy mieszanka betonowa całkowicie zwilża włókninę, uzyskuje jednocześnie bezpośredni kontakt z uszczelnieniem powodując trwałe, mechaniczne połączenie membrany z twardniejącym betonem na całej izolowanej powierzchni.

W przypadku uszkodzenia membrany woda zostaje zatrzymana w obrębie jednego, małego przedziału co zapobiega możliwości wnikania i migracji wody pomiędzy membraną a powierzchnią stwardniałego betonu.

Dzięki elastyczności membrany i uniwersalności rozwiązań uzupełniających możliwe było również bezproblemowe wykonanie izolacji pionowych ścian, o skomplikowanej geometrii i uszczelnienie połączeń zagłębionej w płycie fundamentowej przepompowni wody.

Wszystkie przerwy technologiczne pomiędzy poszczególnymi segmentami płyty dennej zostały uszczelnione elastycznymi taśmami uszczelniającymi Sika Waterbar dostępnymi w różnych kształtachi rozmiarach, w zależności od ich przeznaczenia. Do uszczelnienia przerw roboczych zastosowano taśmy uszczelniające Sika Waterbar AF-32.

Przerwy robocze na styku płyty fundamentowej ze ścianą szczelinową uszczelniono wężami iniekcyjnymii materiałami pęczniejącymi. Zastosowano profilepęczniejące SikaSwell A oraz kit pęczniejący SikaSwell S-2. Dodatkowe doszczelnienie przerw roboczych będzie możliwe dzięki zamontowanemu systemowi węży iniekcyjnych SikaFuko Eco 1 oraz żywicy iniekcyjnej Sika Injection-306.

Dzięki bezproblemowej aplikacji elementów systemu izolacyjnego prace mogły postępować w szybkim tempie, w niekorzystnych warunkach zewnętrznych, przy zachowaniu wyznaczonych terminów. Prowadzenie prac w trudnych warunkach wymagało także zastosowania nietypowych rozwiązań uzupełniających. W niektórych miejscach konieczne było przyklejenie membrany do podłoża klejem Sikaur-Combiflex CFAdhesive.

Dodatkowo konieczne było również uszczelnienie stalowych słupów tymczasowych, powierzchni baret oraz tymczasowych studni odwodnieniowych. Stalowe słupy oraz berety uszczelniono profilami spęczniającymi oraz wężami iniekcyjnymi. Powierzchnie baret zostały wyrównane za pomocą szybkowiążącej zaprawy o wysokiej wytrzymałości SikaGrout-4R, a następnie zabezpieczone powłoką z żywicy epoksydowej Sikadur-53.

POBIERZ PUBLIKACJĘ SIKA AT WORK:

Stacja Młynów odcinek zachodni II lini metra w Warszawie
Stacja Młynów odcinek zachodni II lini metra w Warszawie

Izolacja przeciwwodna płyty fundamentowej materiałami Sika

Stacja Młynów, II linia metra w Warszawie (pdf, 0,67 MB)