INSTALACJA TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW Z ODZYSKIEM ENERGII

Obiekt zlokalizowany jest na terenie Elektrociepłowni Rzeszów w sąsiedztwie istniejącej bazy przeładunkowej oraz sortowni i kompostowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Rzeszów, do których trafiają odpady komunalne z miasta i okolicznych gmin. Instalacja o rocznej przepustowości 100 tys. ton odpadów będzie stanowić źródło wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowni i ma zastapić pracujące obecnie kotły węglowe.

WYMAGANIA PROJEKTOWE

Trwała, skuteczna oraz szybka i łatwa w wykonaniu pozioma izolacja przeciwwodna typu ciężkiego płyty fundamentowej o wymiarach 16 x 41 m i grubości 1,5 m z uwzględnieniem wysokiego poziomu wód gruntowych. Istotne było również zapewnienie doradztwa technicznego na placu budowy.

SIKAPROOF® A - INNOWACYJNY I PRZEBADANY SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ

Mając na uwadze funkcje użytkową obiektu zaproponowano trwałe i skuteczne, a zarazem niezwykle szybkie w realizacji rozwiązanie wykonania izolacji przeciwwodnej obiektu.

Zastosowano innowacyjny system SikaProof® A, oparty na warstwowej membranie poliolefinowej łączacej się całopowierzchniowo z konstrukcją betonową w sposób trwały - w tym przypadku SikaProof® A-08 (1300 m2), o powierzchni z wytłoczoną siatką i warstwą włókniny.

System SikaProof® A układany jest na zimno przed montażem zbrojenia i betonowaniem elementów konstrukcji. Mieszanka betonowa układana jest bezpośrednio na warstwę włókniny membrany, dzięki czemu po związaniu betonu powstaje trwałe, mechaniczne połączenie membrany z betonem.

Mechaniczne zespolenie w połączeniu z wytłoczoną na powierzchni membrany siatką uszczelniającą, tworzącą niewielkie sekcje wodoszczelne, zapobiega możliwości wnikania i migracji wody pomiędzy membraną a powierzchnią stwardniałego betonu.

Izolację przeciwwodną obiektu wykonywano przy stałym wsparciu technicznym ze strony Sika Poland.

POBIERZ PUBLIKACJĘ SIKA AT WORK:

Instalacja termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii w Elektrociepłowni Rzeszów
Instalacja termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii w Elektrociepłowni Rzeszów

Hydroizolacja płyty fundamentowej w Elektrociepłowni w Rzeszowie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu SikaProof A.

Instalacja termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii w Elektrociepłowni Rzeszów (pdf, 1,81 MB)