TUNEL DROGOWY W CIĄGU UL. ZWOLEŃSKIEJ, POD TORAMI LINII KOLEJOWEJ NR 7 WARSZAWA-LUBLIN ORAZ POD UL. PATRIOTÓW W WARSZAWIE

Tunel drogowy w ciągu ulicy Zwoleńskiej jest częścią projektu przebudowy ulic Zwoleńskiej i Żagańskiej na odcinku od ulicy Pożaryskiego do ulicy Mrówczej w dzielnicy Wawer w Warszawie z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa – Lublin i dwoma jezdniami ulicy Patriotów. Długość całego obiektu wynosi 357 m a szerokość 19 m.

WYMAGANIA PROJEKTOWE

Aby zapewnić szczelność konstrukcji podziemnej, konieczne było wykonanie izolacji przeciwwodnej około 5300 m2 płyty dennej tunelu oraz uszczelnienie wszystkich szczelin dylatacyjnych i technologicznych z uwzględnieniem wysokiego ciśnienia wód gruntowych – ok. 0,5 barów.

Istotna też była możliwość łatwego układania membrany oraz materiałów uszczelniających w niskich temperaturach oraz natychmiastowa odporność systemu izolacyjnego na działanie wody opadowej. Przy projektowaniu rozwiązania uszczelnienia przerwy roboczej na styku płyty dennej ze ścianą szczelinową należało wziąć pod uwagę stan i jakość powierzchni ściany. 

ROZWIĄZANIA SIKA - SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ SIKAPROOF® A

Przyjęte rozwiązanie Sika obejmuje kompleksowe podejście do zapewnienia szczelności obiektu. Zaprojektowano system izolacyjny składający się z membrany jako warstwy izolacji przeciwwodnej powierzchni płyty dennej tunelu oraz uszczelnienia wszystkich szczelin dylatacyjnych, przerw roboczych i połączeń za pomocą taśm uszczelniających, materiałów pęczniejących oraz iniekcji doszczelniających.

Aby zapewnić trwałą wodoszczelność i przeciwdziałać podciąganiu i migracji wody, zastosowano system SikaProof® A opierający się na elastycznej membranie tworzącej ze świeżo ułożonym betonem kompozytową warstwę izolacji. Podstawowym elementem systemu izolacji SikaProof® A jest trzywarstwowa membrana izolacyjna wykonana na osnowie z poliolefiny (FPO) z ułożonymi w formie siatki ścieżkami specjalnego kleju tworzącego zamknięte po obwodzie sekcje wodoszczelne i warstwą polipropylenowej włókniny.


Membrana SikaProof® A układana jest na zimno przed montażem zbrojenia i betonowaniem elementu. Mieszanka betonowa układana jest bezpośrednio na membranę, warstwa włókniny osadzana jest w świeżym betonie. Kiedy mieszanka betonowa całkowicie zwilża włókninę, uzyskuje jednocześnie bezpośredni kontakt z klejem, czego rezultatem jest trwałe, mechaniczne połączenie membrany z twardniejącym betonem na całej izolowanej powierzchni. W przypadku uszkodzenia membrany woda zostaje zatrzymana w obrębie jednego, małego przedziału co zapobiega możliwości wnikania i migracji wody pomiędzy membraną a powierzchnią stwardniałego betonu. 

UZUPEŁNIAJĄCE ROZWIĄZANIA SIKA

Wszystkie szczeliny dylatacyjne pomiędzy poszczególnymi segmentami płyty dennej zostały uszczelnione elastycznymi taśmami uszczelniającymi Sika® Waterbar Tricomer dostępnymi w różnych kształtach i rozmiarach w zależności od ich przeznaczenia.

Przerwy technologiczne pomiędzy płytą denną a ścianami zewnętrznymi, uwzględniając jakość powierzchni ścian szczelinowych, uszczelniono materiałami pęczniejącymi i systemem iniekcyjnym. Zastosowano profile pęczniejące SikaSwell® A-2010 oraz kit pęczniejący SikaSwell® S-2. Dodatkowe doszczelnienie wykonano elastycznym żelem iniekcyjnym Sika® Injection-306 umożliwiającym wielokrotną iniekcję doszczelniającą dzięki zamontowanemu systemowi węży iniekcyjnych Sika® Fuko Eco 1.


Dzięki łatwej aplikacji elementów systemu izolacyjnego prace mogły postępować w dużym tempie, w niekorzystnych warunkach zewnętrznych, przy zachowaniu wyznaczonych terminów.  

Dodatkowo jako izolację pod nawierzchnię na obiekcie zastosowano SikaCor® Elastomastic TF chemoutwardzalny, bezsmołowy i bezrozpuszczalnikowy, dwuskładnikowy materiał hybrydowy, będący mieszanką żywic epoksydowej i poliuretanowej i tworzący warstwę izolacyjną o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej.

Betonowe ściany zabezpieczono powłoką ochronną Sika® Poxitar F przeznaczoną do stosowania w konstrukcjach pracujących w warunkach stałego, bądź długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami, która może być układana na wilgotne podłoża betonowe.

POBIERZ PUBLIKACJĘ SIKA AT WORK:

Hydroizolacja tunelu drogowego w Warszawie
Hydroizolacja tunelu drogowego w Warszawie

Wykonanie systemu izolacji przeciwwodnej system SikaProof A oraz uzupełniającymi materiałami do hydroizolacji konstrukcji podziemnych

Hydroizolacja tunelu drogowego w Warszawie (pdf, 1,61 MB)