Sika już od ponad 100 lat dostarcza technologie i rozwiązania do hydroizolacji obiektów inżynierskich i budowlanych. To wieloletnie doświadczenie przekłada się na szeroką paletę materiałów hydroizolacyjnych, ich ciągły rozwój oraz opracowywanie nowych technologii.
W przypadku realizacji tunelu pieszo-jezdnego, stanowiącego element Trasy Sucharskiego 
w Gdańsku, wybór rozwiązań Sika do wykonania zabezpieczeń przeciwwodnych jest potwierdzeniem naszych wysokich kompetencji w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności zastosowania innowacyjnego systemu hydroizolacyjnego SikaProof A.


Dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej miasto Gdańsk realizuje program inwestycji, mający za zadanie usprawnienie funkcjonowania układu drogowego. Jednym z takich przedsięwzięć jest ukończona właśnie budowa „Trasy Sucharskiego”. Nowa droga ma za zadanie połączyć Terminal promowy Westerplatte z Południową Obwodnicą Gdańska. Generalnym wykonawcą I odcinka trasy była firma Budimex S.A.


Trudne warunki przy realizacji tunelu w Gdańsku

Elementem zbudowanej trasy jest przejście pieszo-jezdne pod torami czynnej linii kolejowej.
Niekorzystne warunki hydrogeologiczne (zaprojektowany obiekt posadowiono poniżej ustabilizowanego zwierciadła wód gruntowych) oraz trudne do skutecznego zaizolowania elementy połączenia obudowy ścian tunelu z płytą fundamentową, wymagały zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Podjęliśmy się zadania zaproponowania skutecznej hydroizolacji wykorzystując następujące produkty i systemy: SikaProof A-05, SikaSwell S-2, SikaSwell A 2010, Sika Tricosal Elastomer.


Jak Sika poradziła sobie z trudnościami tego projektu?

Główną barierę przeciwwodną w przyjętym przez nas rozwiązaniu stanowi innowacyjny system SikaProof A. Trwale łącząca się z układanym betonem membrana zabezpiecza płytę fundamentową przed niekorzystnym wpływem wody gruntowej oraz chroni obiekt przed zalaniem.


Skomplikowana geometria połączenia płyty fundamentowej ze ścianą w postaci grodzic stalowych a także zimowy okres realizacji prac stanowiły dodatkowe utrudnienia. Przy uszczelnianiu tego połączenia system SikaProof A sprawdził się znakomicie dzięki dużej elastyczności membrany, dodatkowo został on wsparty przez akrylowe profile pęczniejące
z rodziny SikaSwell A. Przerwy robocze pomiędzy poszczególnymi polami płyty były uszczelniane za pomocą taśm uszczelniających Tricosal Elastomer.


Prostota systemu SikaProof A opartego na łączeniu membran za pomocą prefabrykowanych zakładów oraz systemowych taśm do obróbek, pozwoliła na szybkie wykonywanie izolacji przeciwwodnej bez potrzeby angażowania specjalistycznych firm wykonawczych. Izolacja została ułożona przez wykonawcę robót betonowych, po przeszkoleniu prowadzonym przez Instruktora Sika Poland na budowie. Membranę rozłożono bezpośrednio przed pracami zbrojarskimi. Ze względu na dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne i pełne zespolenie
z układanym betonem nie wymaga się stosowania żadnej warstwy ochronnej.


Po zabetonowaniu płyty fundamentowej przystąpiono do dalszych prac związanych
w wykończeniem przejścia. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego grodzic stalowych powierzono firmie Polwar S.A.


Po przygotowaniu podłoża do stopnia Sa 2 1/2 ułożono warstwę metaliczną cynkową, następnie nałożono malarski system ochrony antykorozyjnej SikaCor EG. Poszczególne elementy tego zestawu, umożliwiły stworzenie systemu, składającego się z warstw gruntujących i pośrednich na bazie żywicy epoksydowej, z wypełniaczem metalicznym oraz warstwy nawierzchniowej na bazie poliuretanu, charakteryzującej się wysoką trwałością barw 
i odpornością na kredowanie.


Przed wykonaniem nawierzchniowych warstw ścieralnych, dylatacje zostały zamknięte za pomocą taśm Sikadur Combiflex SG w celu ich zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem zawilgocenia. Górną powierzchnię płyty fundamentowej zaizolowano dodatkowo powłoką ochronną Sika Poxitar F.


Pomimo wykonywania obiektu w niesprzyjających warunkach zimowych, jak również występowania ciągłego parcia 3 m słupa wody, na całej długości ponad 200 metrowego przejścia, po wykonaniu wszystkich prac, nie stwierdzono przecieków.