Mieszkańcom małej wioski w Kenii pomoc niesie czterech studentów szwajcarskiej Politechniki (ETH) w Zurychu. Przy wsparciu lokalnej społeczności oraz dzięki wiedzy zdobytej podczas studiów budują mosty, które pomagają łączyć sąsiadujące ze sobą wioski.
Sika Sarnafil miała okazję być częścią jednego z projektów młodych inżynierów, dostarczając materiały do budowy drewnianej kładki, które miały zabezpieczyć konstrukcję przed działaniem wilgoci.

Ochrona przed wilgocią w secru Afryki – hydroizolacja kładki membranami Sika w wiosce Masajów w Kenii

„Czy w Nairobi można dostać membrany hydroizolacyjne Sarnafil TPO?” – takie pytanie skierował Didier do Sika w sierpniu 2013 roku. Didier jest studentem budownictwa na studiach magisterskich, prowadzonych na ETH w Zurychu oraz członkiem Econosphere Projects – organizacji, starającej się pomóc realizować podstawowe potrzeby społecznościom zamieszkującym Kenię.

Wioski Masajów dzieli rzeka

Rzeka Olkuroto utrudnia przemieszczanie się między wioskami Talek i Aitong. Podczas pory deszczowej ten niewielki strumień zamienia się w niemożliwy do przejścia, rwący potok, odcinając lokalne społeczności od bazarów, szkół oraz ośrodków pomocy medycznej. Aby ułatwić codziennie funkcjonowanie mieszkańcom tego regionu, organizacja Econosphere Projects zaproponowała budowę kładki, która na stałe połączyłaby wioski. Projekt kładki opierał się na pracy inżynierskiej Didiera i dwóch innych studentów. We wrześniu, po dokładnym opracowaniu projektu, młodzi i zdeterminowaniu studenci wyruszyli do Kenii,
aby zrealizować budowę mostu. Ich praca miała formę wolontariatu – studenci we własnym zakresie opłacili nawet bilety lotnicze.

Studenci i lokalne społeczności budują most

Po zakupieniu niezbędnych materiałów w Nairobi, studenci ruszyli w długą i trudną podróż
do Maasai Mara, gdzie następnego dnia miała ruszyć budowa mostu. Pierwszym etapem realizacji projektu było wylanie betonowych fundamentów pod drewnianą konstrukcję. Najłatwiejszym sposobem budowy mostu byłoby złożenie całej konstrukcji na ziemi,
a następnie przy użyciu dźwigu umiejscowienie jej w pozycji pionowej. Niestety zespół studentów musiał improwizować, ponieważ w okolicy nikt nie dysponował ciężkim sprzętem budowlanym. Poszczególne fragmenty mostu składano na ziemi, a następnie kawałek po kawałku instalowano we właściwej pozycji.

Budowa mostu wywołała duże zainteresowanie wśród mieszkańców wiosek, którzy bardzo chętnie asystowali w realizacji projektu. Dzięki temu udało się również zrealizować dodatkowy cel organizacji Econosphere Projects, polegający na zaktywizowaniu i podniesieniu poziomu wiedzy lokalnych społeczności.

Sika wspiera ciekawe i ambitne projekty

Drewnianą konstrukcję mostu należało zabezpieczyć przed wilgocią – tylko skąd wziąć odpowiednie materiały? Niestety, odpowiedź na pytanie Didiera o dostępność membran hydroizolacyjnych Sarnafil TPO w Nairobi, skierowane parę miesięcy wcześniej do Sika, brzmiała: “Nie”. Chociaż w stolicy Kenii od niedawna można uzyskać niektóre nasze produkty, to membrany nie były (jeszcze) dostępne w ofercie. Nie stanowiło to jednak problemu – membrany zostały wysłane ze Szwajcarii do Kenii na koszt Sika. Cieszyliśmy się, że mieliśmy szansę uczestniczyć w tak ambitnym projekcie młodych studentów.

Hydorizolacyjne membrany Sika Sarnafil zabezpieczają drewnianą konstrukcję mostu, który przez kolejne lata będzie łączył lokalne społeczności, ułatwiając im codzienne funkcjonowanie. Dzięki zaangażowaniu młodych inżynierów i niezwykle silnemu wsparciu mieszkańców Maasai, budowa kładki została ukończona w niespełna trzy tygodnie.