Skuteczna i trwała hydroizolacja dzięki elastycznym taśmom PCW

Bez odpowiedniego uszczelnienia woda przedostaje się w głąb konstrukcji poprzez ruch (ekspansję) oraz połączenia budowlane. Sika dostarcza trwałe i elastyczne uszczelnienia typu aktywnego: taśmy z termoplastycznego PCW do wewnętrznego i zewnętrznego uszczelniania szczelin roboczych i dylatacyjnych.

Charakterystyka:

  • Trwała elastyczność
  • Uszczelnianie konstrukcji narażonej na działanie wody pod niskim i średnim ciśnieniem hydrostatycznym
  • Odporność na wszystkie substancje naturalnie występujące w glebie i wodach gruntowych oraz wiele rodzajów substancji chemicznych


Zastosowanie:

  • Konstrukcje podziemne i fundamenty
  • Zbiorniki wodne
  • Oczyszczalnie ścieków

Zapraszamy do obejrzenia animacji, ilustrującej zasady działania oraz sposób aplikacji nowoczesnych taśm Sika® Waterbar.