Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 2 stycznia 2022 roku odszedł nasz wieloletni i serdeczny Kolega

Wojciech Smykla


Msza święta żałobna odprawiona zostanie w dniu 13 stycznia 2022 roku o godzinie 10.30 w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 3.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 17 stycznia 2022 roku o godzinie 13.00 w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 26, po czym nastąpi odprowadzenie urny z prochami zmarłego do grobu rodzinnego.

Wojtek dołączył do firmy w roku 1995 i od początku swojej drogi zawodowej w Sika Poland  był związany z działami Administracji
i Logistyki a w późniejszych latach Operations.
Z wielkim osobistym zaangażowaniem i sercem brał udział w budowie i przekształcaniu firmy  w nowoczesną organizację, od początku tworząc i nieustannie doskonaląc elementy i procesy coraz bardziej złożonego i cyfrowego organizmu.
Trudno znaleźć dziedzinę, gdzie nie widać Jego wkładu i pomysłów: Zakupy, IT, Produkcja, BHP, Gospodarka Magazynowa, Transport
i Logistyka, Eksport, Systemy Zarzadzania czy wreszcie ISO; długo można by jeszcze wymieniać obszary Jego zainteresowań.
Wszyscy pracujący w naszej firmie mieliśmy do czynienia na co dzień z rezultatami Jego pracowitości, rzetelności
i odpowiedzialności, często bezpiecznie przechodząc przez zawirowania zmieniającego się otoczenia biznesowego.
Zawsze mogliśmy liczyć na radę, polemiczny głos w dyskusji, a zarazem gdy należało rozwiązywać trudne i nieszablonowe problemy Wojtek potrafił kreatywnie znajdować ścieżki, nawet w najbardziej sformalizowanych środowiskach.
Dla pracowników działu Operations był wymagającym i stanowczym Szefem, ale jednocześnie zawsze bardzo lojalnym, troskliwym
i wspierającym Opiekunem.
W relacjach koleżeńskich nigdy nikomu nie odmawiał pomocy. Chętnie służył radą i wsparciem, wiele czasu spędzając na dyskusjach, szukając rozwiązań, często kosztem prywatnego czasu i ukochanej Rodziny. Dla wielu niedościgniony autorytet i mentor, z wielką biznesową intuicją i ogromnym doświadczeniem.
W ostatnim okresie pandemii był zaangażowany w ochronę nas wszystkich, starał się zapewnić jak najbardziej bezpieczne warunki pracy.
Niestety, choroba nie dała mu szansy na kontynuowanie i tej ważnej misji.

Wojtku, będzie nam Ciebie bardzo brakowało.

Pozostajesz na zawsze w naszej pamięci i historii Sika Poland.

Zarząd Spółki