2016
Kraków

PAWILON JÓZEFA CZAPSKIEGO, intelektualisty, pisarza, malarza, współtwórcy paryskiej „Kultury”,
powstał na terenie Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, które jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie. Na powierzchni 600 m2 zlokalizowano stałą ekspozycję biograficzną prezentującą twórczość malarską Józefa Czapskiego oraz pamiątki po nim, salę wystaw zmiennych, czytelnię udostępniającą księgozbiór i „Dzienniki” pisarza, salę multimedialną, kawiarnie i taras widokowy na dachu. Uroczyste otwarcie odbyło się w kwietniu 2016 r., w 120. rocznicę urodzin Józefa Czapskiego.

Wymagania projektowe

Posadzki swoją estetyką mają podkreślać funkcję obiektu i prezentować zgromadzone zbiory. Zastosowana posadzka musiała mieć odpowiednią elastyczność, aby przekrywać zarysowania podłoża. Projekt zakładał zastosowanie posadzek w kolorze czarnym i białym. Ponieważ budynki użyteczności publicznej są dostępne dla wielu odwiedzających, muszą być łatwe do utrzymania w czystości.

Rozwiązania Sika

Zastosowana w Pawilonie Józefa Czapskiego posadzka to jedna z szerokiej gamy posadzek dekoracyjnych
systemu dostępnych w róznorodnej gamie kolorystycznej i wykończeniu powierzchni, elastycznych, komfortowych, o niskiej emisji, spełniających wymagania odporności na ogień i łatwych do utrzymania
w czystości. System ten z powodzeniem spełnia indywidualne wymagania inwestorów, projektantów oraz jego użytkowników. Posadzki przeznaczone są do stosowania w budynkach komercyjnych, użyteczności publicznej, itp.  

Zastosowane materiały:

Sika ComfortFloor® 

Uczestnicy projektu

Właściciel:
Muzeum Narodowe w Krakowie

Inwestor:
Muzeum Narodowe w Krakowie

Projekt:
Pracownia Projektowa ESAL, mgr inz. arch. Danuta Fredowicz

Generalny wykonawca:
Dyskret

Podwykonawca:
Chemek

Sika Poland:
Marek Kawalec