Co oznacza Zrównoważony Rozwój?

Poprzez zrównoważony rozwój rozumiemy ciągły proces optymalizacji, dostosowywania się do potrzeb naszych klientów oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które będą przyjazne dla środowiska oraz społeczeństwa. Poprzez swoją działalność pragniemy zachować równowagę w przyrodzie i sprzyjać przetrwaniu jej zasobów.

Zrównoważony rozwój a Sika

Zrównoważony rozwoju jest elementarną zasadą, która determinuje charakter wszystkich działań firmy Sika. Aktywnie dążymy
do pogodzenia powiązanych ze sobą celów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.

  • Nasze produkty i rozwiązania spełniają wymagania wiodących norm ochrony środowiska.
  • Zmniejszamy naszą zależność od ropy naftowej i innych ograniczonych zasobów naturalnych.
  • Redukujemy nasz wpływ na globalne ocieplenie.
  • Ciągle doskonalimy nasze procesy produkcyjne i zmniejszamy nasz ślad węglowy.
  • Oferujemy rozwiązania zapewniające lepszą efektywność energetyczną i wykorzystanie zasobów naturalnych.
  • Stosujemy trwałe rozwiązania podczas budowy i zarządzania naszą infrastrukturą.
  • Rozwijamy, promujemy i wspieramy zrównoważone rozwiązania w budownictwie oraz przemyśle.
  • Jesteśmy dobrym pracodawcą i troszczymy się o naszych pracowników.
  • Nasz zarząd jest wzorem wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju.

Sika i programy wspierające Zrównoważony Rozwój

Sika od wielu lat uczestniczy w programie Responsible Care (Odpowiedzialność i Troska), będącym wyrazem zaangażowania przemysłu chemicznego w zrównoważony rozwój. Ponadto dostosowujemy nasze działania do powszechnie akceptowalnych zasad w zakresie: praw człowieka, poprawy warunków pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji, przyjętych w inicjatywie ONZ Global Compact. Jesteśmy także członkiem projektu Carbon Disclosure Project, World Business Council for Sustainable Development (Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju). Firma Sika respektuje cele tych inicjatyw i związane z nimi obowiązki.