Inicjatywy i stowarzyszenia promujące ekologiczne budownictwo i systemy certyfikacji, takie jak LEED i BREEAM, zajmują się oceną materiałów budowlanych, a także całego budynku pod kątem ich zrównoważonych właściwości (np. efektywności energetycznej). Inicjatywy te mają coraz większe znaczenie, dzięki czemu w coraz większym stopniu wpływają na rynek wyrobów budowlanych.

Poniżej przedstawiono niektóre z najbardziej istotnych programów w zakresie ekologicznego budownictwa. Sika aktywnie uczestniczy w wymienonych inicjatywach.

INICJATYWA OPIS STRONA
INTERNETOWA
     

 

 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

LEED jest najbardziej znanym na świecie systemem ekologicznej certyfikacji budynków. Został stworzony w 2000 r. przez amerykańską organizację USGBC (US Green Building Council) dla Ameryki Północnej, ale jest również stosowany w wielu innych regionach świata, np. w Ameryce Południowej, Europie i Azji. Klasyfikacja LEED jest punktowym systemem oceny obiektów, w którym ocenie podlega dostosowanie właściwości zastosowanych materiałów oraz całego budynku
do wymogów zrównoważonego budownictwa w zakresie, np. transportu, recyklingu itp. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Sika USA lub odwiedzenie strony www.usa.sarnafil.sika.com  

 

 

 

Link

 

 

 

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)

System oceny wpływu budownictwa na środowisko, BREEAM, został wprowadzony w 1990 roku przez brytyjską organizację BRE (Building Research Establishment). Stosowany jest także w innych krajach, takich jak Holandia czy Hiszpania. BREEAM ocenia ogólny wpływ budownictwa na środowisko, wykorzystując różnorodne kryteria, np. zużycie energii i wody, jakość środowiska wewnętrznego (zdrowie i komfort), zanieczyszczenie środowiska, transport, materiały itp. Wpływ na środowisko jest określany na podstawie analizy LCA. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Sika UK lub odwiedzenie strony www.sika.co.uk

 

 

 

Link

 

DGNB Certification System (Deutsches Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen)

Certyfikat DGNB został opracowany przez niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) i rząd niemiecki w 2009 roku. Obecnie w kilku krajach przygotowywana jest jego adaptacja. System ten oparty jest na różnych kryteriach
w zakresie sześciu obszarów, wśród których znajdują się: jakość ekologiczna, jakość ekonomiczna i jakość techniczna. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy
o kontakt z Sika Germany lub odwiedzenie strony www.sika.de

 

 

Link


 

 

HQE (Haute Qualité Environnementale)

HQE jest francuskim certyfikatem zarządzania jakością środowiska
w budownictwie, opracowanym w 1994 roku. Kontrolowany jest przez Association for High Environmental Quality (ASSOHQE). Certyfikacja HQE dotyczy
14 obszarów pogrupowanych w cztery, główne bloki tematyczne: budownictwo ekologiczne, zarządzanie środowiskowe, komfort i zdrowie. Wybór produktów
i materiałów budowlanych opiera się na deklaracji środowiskowej produktu (EPD), co oznacza, że obejmuje dane z analizy LCA. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Sika France lub odwiedzenie strony www.sika.fr  

 

 

 

Link

 

CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency)

CASBEE jest japońskim narzędziem oceny wpływu budynków na środowisko. Został on stworzony w 2001 roku przez Japan Sustainable Building Consortium (JSBC) i mierzy stosunek pomiędzy jakością środowiskową budunku (np. komfort termiczny) a obciążeniem środowiska (np. efektywność energetyczna, globalne ocieplenie). Do przeprowadzenia oceny wskaźników wpływu budynku na środowisko stosuje się analizę LCA. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Sika Japan lub odwiedzenie strony www.jpn.sika.com

 

 

Link

 

 

 

Green Globes

System Green Globes jest oparty na metodzie BREEAM i został stworzony w 1996 roku. Jest on stosowany w Kanadzie i prowadzony przez Building Owners and Managers Association of Canada (BOMA)
i Energy and Environment Canada Ltd. (ECD), a także w USA, gdzie jest prowadzony przez Green Building Initiative (GBI). W systemie Green Globes punkty przyznawane są w różnych kategoriach. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Sika Sarnafil US lub odwiedzenie strony www.usa.sarnafil.sika.com

 

 

Link

 

 

 

Green Star

Green Star to ocena wpływu budynków na środowisko, opracowana w 2003 roku przez Green Building Council of Australia (GBCA) w oparciu
o klasyfikacje LEED i BREEAM. Jest stosowana w Australii, RPA i Nowej Zelandii. Green Star ocenia oddziaływanie projektów na środowisko
w dziewięciu kategoriach. Zachęca to do korzystania z materiałów, które w praktyce najmniej wpływają na środowisko, jednak analiza LCA nie jest włączona w system oceny. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Sika Australia lub odwiedzenie strony www.sika.com.au

 

 

Link