Wznoszone w miejscach, gdzie naturalne uwarunkowania i topografia uniemożliwiają zastosowanie dróg czy linii kolejowych, od tysiącleci należały do najznamienitszych owoców budownictwa urzekając swym ogromem, funkcjonalnością oraz mistrzostwem technicznym.
Również obecnie, będąc jednym z najważniejszych elementów infrastruktury, przyczyniają się do rozwoju cywilizacyjnego, zapewniając szybszą i rozwiniętą na dużą skalę komunikację.

Wraz z postępującym rozwojem, w ostatnich latach obiekty mostowe poddawane są coraz większym obciążeniom, zarówno spowodowanym przez bardziej intensywny ruch, jak również wynikającym z niekorzystnego oddziaływania zewnętrznych czynników atmosferycznych.
 

Illustration of concrete bridge with structural strengthening carbon fiber plates and FRP fabric
ROZWIĄZANIA SIKA NA NOWE ORAZ ISTNIEJĄCE OBIEKTY MOSTOWE

Wybrane realizacje: