Technologie klejowe Sika pozwalają dostawcom instalacji fotowoltaicznych, skoncentrowanej energii słonecznej i kolektorów słonecznych sięgać po nowe możliwości w zakresie projektowania i obniżania kosztów dzięki oszczędnościom materiałowym i usprawnieniu procesów.

Nowe techniki łączenia w branży energii słonecznej

Obecne uwarunkowania rynkowe wywierają duży nacisk
na strukturę kosztów, jednocześnie wymagając najwyższej jakości i długotrwałej wydajności instalacji do pozyskiwania energii słonecznej.

Branża ta jest zatem zmuszona do uwzględnienia optymalizacji procesów
produkcyjnych i instalacyjnych, a także wdrażania coraz nowszych projektów innowacyjnych. Prowadzi to do powstania nowych materiałów i technik łączenia, które należy wdrożyć do produkcji i montażu.

Odpowiednia technologia klejenia pozwala na obniżenie kosztów, zwiększenie
wydajności produkcji, a nawet na dodanie wyjątkowych funkcji do ostatecznej
instalacji solarnej. Sika zapewnia kompleksowe wsparcie realizacji inwestycji na wszystkich etapach od projektu do wdrożenia i obsługi posprzedażowej
z optymalnym rozwiązaniem umożliwiającym osiągnięcie założonych celów.

Solar applications performed with Adhesive
40%
krótszy czas instalacji
dzięki montażowi z użyciem klejów Sikasil®

Skoncentrowana energia słoneczna

Klejenie luster 

Bonding the mirror to the specific mounting systems as heliostats in tower, parabolic trough or fresnel technology.

System Benefits

 • Proven in several CSP plants around the world
 • Long term performance under harsh environmental conditions
 • Enabling a lean and cost enhanced design and production


Best recommended products

Ładowanie...

Kolektor słoneczny

Klejenie obudowy 

Bonding and sealing of bottom plate to framing system

System Benefits

 • Shortens cycle times with faster curing technologies
 • Reduces handling times thanks to increased initial strength
 • Secures joint performance with structural adhesives


Best recommended products

Klejenie szklanej osłony 

Bonding and sealing of cover glass to the framing system

System Benefits

 • Eliminates mechanical fixing of cover glass
 • Secures durability and tightness thanks to the structural adhesive
 • Increases the production output
 • Simplifies automation of production
 • May eliminates raised edges that trap dirt or water

 

Best recommended products

Cienkie ogniwa fotowoltaiczne

Klejenie systemów mocujących 

Structural bonding of the module to the mounting structure in production or on-site

System Benefits

 • Saves up to 40% installation time
 • Saves up to 25% overall PV system cost
 • Elimination of electrical grounding
 • Minimized material handling compared to clamping
 • Minimized micro cracks on cells implies higher yield
 • Elimination of raised edges enables self-cleaning for higher yield and durability
 • Ensured durability by structural and proven adhesives
 • Simplified tolerance compensation of bonded components
   

Best recommended products

Ogniwo fotowoltaiczne krystaliczne

Klejenie systemów mocujących 

Structural bonding of the module to the mounting structure in production or on-site

System Benefits

 • Saves up to 40% installation time
 • Saves up to 25% overall PV system cost
 • Elimination of electrical grounding
 • Minimized material handling compared to clamping
 • Minimized micro cracks on cells implies higher yield
 • Elimination of raised edges enables self-cleaning for higher yield and durability
 • Ensured durability by structural and proven adhesives
 • Simplified tolerance compensation of bonded components


Best recommended products