Trójkąt otaczający Sika w logo naszej Firmy jest symbolem otaczającego nas Środowiska, którego częścią jesteśmy my, klienci i pracownicy oraz wszystkie zainteresowane strony.

W naszej działalności kierujemy się następującymi zasadami.

Jakość

Kultura jakości jest integralną częścią naszej pracy i naszego postępowania.
Opieramy na niej naszą działalność i oczekujemy tego samego od naszych partnerów.

Orientacja na klienta

Koncentrujemy się na potrzebach naszych klientów i staramy się być liderem w dostarczaniu wysokiej jakości produktów i usług, które spełniają oczekiwania naszych klientów i zainteresowanych stron.
Dostrzegamy i analizujemy potrzeby naszych partnerów i staramy się spełniać ich oczekiwania.

Innowacyjność

Naszym celem jest zapewnienie i utrzymanie najwyższych standardów jakości w odniesieniu do naszych produktów i usług.
Zaangażowanie w dziedzinie innowacji pozwala nam nie tylko zaspokoić bieżące potrzeby, ale także przewidywać przyszłe oczekiwania.
Wszystkie rozwiązania Sika są zaprojektowane z myślą o sukcesie naszych klientów.
Zamiast skupiać się na krótkoterminowych efektach budujemy długotrwałe i korzystne relacje.
Postawa ta jest przywołana w naszej deklaracji: Budujące rozwiązania = Budowanie zaufania.

Środowisko i zrównoważony rozwój

Przyjmujemy długoterminową perspektywę rozwoju firmy i działamy z szacunkiem i odpowiedzialnością wobec naszych klientów, partnerów, zainteresowanych stron oraz pracowników. Kładziemy silny nacisk na bezpieczeństwo, jakość, środowisko, sprawiedliwe traktowanie, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialny wzrost i tworzenie wartości.

Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem postępu innowacyjności firmy Sika z troską o środowisko i bezpieczeństwo.
Staramy się wydłużyć trwałość przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności energetycznej i materiałowej.
Konsekwentnie dokładamy wszelkich starań, aby przyczynić się do zmniejszenia zużycia zasobów zarówno w naszej firmie, jak również wśród naszych partnerów, którzy ufają produktom Sika.
Nasze inicjatywy i postępy są raportowane zgodnie z zasadami Global Reporting Initiative.
Prowadzimy działania w zakresie ograniczenia emisji, zużycia zasobów i elementów środowiska oraz ograniczenia wytwarzania odpadów szczególnie odpadów niebezpiecznych.
Tworzymy plany działań na rzecz ochrony środowiska.
Nasze obiekty są bezpieczne dla środowiska i nieuciążliwe dla otoczenia. Wprowadzamy technologie energooszczędne i zielone.

Bezpieczeństwo

Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo.
Komfort i zdrowie naszych pracowników oraz partnerów są niezbędne do osiągnięcia sukcesu.
Naszym priorytetem jest tworzenie bezpiecznego środowiska pracy.
Dbamy o stanowiska pracy i ich wyposażenie, analizujemy zagrożenia i oceniamy stopień ryzyka wystąpienia zagrożeń.
Prowadzimy działania zmniejszające ryzyko zagrożeń.
Oferujemy naszym pracownikom szeroki dostęp do opieki medycznej.
Jesteśmy otwarci na opinie i wnioski naszych pracowników.

Współudział, podmiotowość i szacunek

Wierzymy w kompetencje i ducha przedsiębiorczości naszych pracowników.
Popieramy zaufanie i szacunek w relacjach między naszymi pracownikami i nie działamy autorytatywnie.
Satysfakcję dają nam partnerskie relacje oparte na współpracy pomiędzy sobą, a także z naszymi klientami, dostawcami
i zainteresowanymi stronami.

Dążymy do tego, aby atmosfera w naszej firmie była inspirująca i umożliwiała naszym pracownikom realizacje celów, dajemy możliwość rozwoju i proponowania nowych pomysłów.
Angażujemy naszych pracowników w procesy zarządzania szczególnie w zakresie środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny Pracy.
Dajemy naszym pracownikom możliwość podejmowania decyzji i odpowiedzialność w zależności od poziomu kompetencji.
Zwiększamy postęp gospodarczy, społeczny i ekologiczny poprzez współpracę ze społecznościami, organizacjami społecznymi
i opiniotwórczymi oraz oddaną pracę wolontariacką.
Aktywnie wspieramy projekty społeczne i edukacyjne.

Ciągłe doskonalenie

Sukces i reputacja Sika opierają się na długiej tradycji we wprowadzaniu innowacji.
Podstawą naszej działalności jest zarządzanie innowacjami oraz skoncentrowanie się na rozwoju jakości naszych produktów
i opracowywaniu najlepszych rozwiązań dla naszych klientów.
Proces Tworzenia Produktów Sika, kładzie silny nacisk na ciągły rozwój nowych produktów, systemów i rozwiązań.
Ustalamy metodologię ciągłego doskonalenia i optymalizacji naszych procesów w celu oceny ryzyka, zapobiegania potencjalnym problemom i zagrożeniom, zmniejszania kosztów procesu i poszukiwania możliwości poprawy.

Zadania i odpowiedzialność

Rozdzielamy zadania i odpowiedzialność związane z jakością w każdej organizacji naszej grupy, z uwzględnieniem zasady odrębności władzy.
Regularnie przeprowadzane przeglądy zarządzania zapewniają skuteczność i efektywność organizacji i procesów.
Nasze jednostki organizacyjne są zdecentralizowane i posiadają tzw. „płaską strukturę” z szerokim zakresem działania
i zarządzania.
Szkolenie i rozwój naszych pracowników traktujemy priorytetowo. Naszym celem jest rozwój przyszłych liderów, skupiamy się na pracownikach, dając im możliwość awansu.  

Zgodność z wymaganiami

Zapewniamy zgodność wyrobów i działań z przepisami prawnymi EU, krajowymi i lokalnymi, wymaganiami instytucjonalnymi,
a także certyfikatami produktów i normami wykonawczymi oraz przepisami i wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

System zarządzania i certyfikacja

Stosujemy skuteczny, zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem wspierany przez system zarządzania przedsiębiorstwem (Corporate Management System - CMS).
Certyfikujemy naszą organizację zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001, systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001 i dążymy do spełniania wymagań normy PN-ISO 45001 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.