1910: Wszystko zaczęło się do Sika-1 i Tunelu Gotthard'a

Powstanie Sika

W czasie, gdy Kaspar Winkler wciąż kierował firmą kamieniarską, oddał się nowej pasji:
w 1906 rozpoczął tworzenie materiałów budowlanych, które m.in. mogły być używane jako panele, zamiennik drewna na budowie. Wczesne wynalazki nigdy nie trafiły do produkcji. Pomimo to Winkler zgromadził niewielki kapitał, który pozwolił mu rozpocząć w 1910 własną działalność gospodarczą. Jego pierwszymi materiałami były środki do czyszczenia i pielęgnacji granitu (“Conservado”, “Puri-go”) oraz środek do uzyskiwania wodoszczelnej zaprawy Sika 1. Przełom nastąpił w 1918, kiedy to Szwajcarskie Koleje Federalne  przeprowadzi ły udane próby uszczelnienia przed wodą odcinka tunelu  Gottharda materiałem Sika 1. Kaspar Winkler uzyskał zlecenie na uszczelnienie tunelu zbudowanego w latach 80-tych XIX wieku.


Innowacje spotykające wyzwania

Kaspar Winkler dostrzegł zbliżające się światowe zapotrzebowanie na jego przełomowe domieszki i uruchomił oddziały na całym świecie. Już w latach 30-tych XX wieku 15 spółek zależnych Sika w Europie, USA, Argentynie, Brazylii i Japonii stworzyło nowe rynki chemii budowlanej.

Kaspar Winkler, founder of Sika
Zdjęcie: Kaspar Winkler, founder of Sika
Kamienie milowe 1910 - 1935: Przełom w budowie Tunelu Gotthatd'a
Hydroizolacja tunelu Hudson
Zdjęcie: Hydroizolacja tunelu Hudson

Po bardzo trudnych pierwszych latach, przełom nastąpił, gdy Szwajcarskie Koleje Federalne przeprowadziły udane próby z wykorzystaniem Sika do uszczelnienia tuneli na odcinku Gotthard. Rozwiązanie było konieczne ze względu na elektryczny ruch pociągów. W kolejnych latach Szwajcarskie Koleje Państwowe zaimpregnowały 67 tuneli za pomocą Sika.

Rozwój

Po tym sukcesie Kaspar Winkler próbował wykorzystać potencjał za granicą. Zdał sobie sprawę, że potrzebuje menedżera z międzynarodowym doświadczeniem i zatrudnił Dyrektora ds. Operacji Zagranicznych, który w latach 1926-1928 założył filie w Anglii, Włoszech i Francji.

Dyrektor nie chciał jednak być tylko pracownikiem - chciał być partnerem. Dzięki sprytnym ustaleniom uniemożliwił swoje zwolnienie z pracy, a strony przez lata prowadziły spory sądowe, aż w 1932 r. spółka została ponownie podzielona w drodze arbitrażu.  

W 1928 roku zięć Winklera, Fritz Schenker, dołączył do zarządu firmy i kontynuował ekspansję na całym świecie. Do roku 1935 Sika była obecna w Europie, Ameryce Południowej i Azji.

Kamienie milowe 1935 - 1970: II wojna światowa i boom ekonomiczny
Fritz Schenker (third from right) on a visit in Santiago de Chile, October 1959
Zdjęcie: Fritz Schenker (third from right) on a visit in Santiago de Chile, October 1959

Podczas II wojny światowej firmy Sika, będące nadal pod kontrolą rodziny Kaspara Winklera, kontynuowały swoją działalność w krajach, w których utworzono przedstawicielstwa. Domieszki do betonu stosowane były przy budowach bunkrów w Szwajcarii, na terenach okupowanych przez Niemcy; również w betonowych statkach budowanych przez aliantów i używanych do transportu. Statki te miały swój udział w zdobyciu Normandii. Podczas boomu ekonomicznego lat 50-tych i 60-tych XX wieku otwierano nowe przedstawicielstwa zagraniczne w Szwecji i na Kubie.
Grupa Sika, w roku 1968, stała się jedną strukturą korporacyjną Sika Finanz AG.

Kamienie milowe 1970 - 1990: Sika “wychodzi” poza chemię budowlaną
Klej Sikaflex został użyty do przedniej szyby BMW serii 7 późnych lat 80.
Zdjęcie: Klej Sikaflex został użyty do przedniej szyby BMW serii 7 późnych lat 80.

Głęboka recesja w latach 70. wzmocniła ducha Sika. Powstał on w tych latach i stał się wyrazem tego, jak pracownicy czuli się osobiście odpowiedzialni za swoją pracę i firmę jako całość, a także solidarności i optymistycznego stosunku pracowników do firmy. Duch Sika do dziś stanowi DNA firmy.

Dzięki wszechstronnemu klejowi Sikaflex, Sika otworzyła w latach 80-tych nową dziedzinę działalności: przemysł motoryzacyjny. W tym procesie Sika odeszła od swojej tradycyjnej ścieżki chemii budowlanej. Dzięki Sikaflexowi i nowo wprowadzonym zaprawom, Sika była na dobrej drodze do przyszłości.

Inną ważną grupą produktów, która była w stanie przetrwać recesję, była "Renowacja i konserwacja". W celu zmniejszenia uzależnienia od przemysłu budowlanego w przyszłości, asortyment produktów "Renowacja i konserwacja" został specjalnie poszerzony. Jest to dziedzina rynku, która jest kontynuowana do dziś.

Kamienie milowe 1990 - 2010: Szybki wzrost
Heat Welding of Sikaplan® sealing sheets
Zdjęcie: Zgrzewanie na gorąco mat uszczelniających Sikaplan®

Sika przeżyła dekadę swojego najbardziej dynamicznego rozwoju. Tylko w latach 1990-1995 powstało 16 nowych spółek zależnych. Obroty wzrosły z 2 mld CHF do ponad 4,6 mld CHF, z czego znaczna część została wniesiona przez 36 firm nabytych w latach 2000-2008. W tym samym okresie liczba pracowników wzrosła z 8 000 do 13 000.

Dzięki Sika ViscoCrete możliwe było pompowanie betonu do najwyższych kondygnacji 180-metrowego "Turning Torso" w Malmö w Szwecji, a także nadanie fasadzie betonowej gładkiej jak szkło powierzchni.
Zdjęcie: Dzięki Sika ViscoCrete możliwe było pompowanie betonu do najwyższych kondygnacji 180-metrowego "Turning Torso" w Malmö w Szwecji, a także nadanie fasadzie betonowej gładkiej jak szkło powierzchni.

Od fundamnetów po dach

Od 2000 roku Sika podsumowuje swoje główne kompetencje w zakresie klejenia, uszczelniania, tłumienia, wzmacniania i ochrony. Od piwnicy po dach, Sika zamierzała stać się liderem rynku w tych dyscyplinach technologicznych.

Sika Technology Center
Zdjęcie: Sika Technology Center in Zurich, Switzerland
Sika Technology Center

KAMIENIE MILOWE OD 2010 ROKU: Ciągły wzrost i innowacje

Wzrost jest centralnym elementem strategii Sika. Różne inicjatywy przyczyniają się do osiągania celów. Od 2015 roku Sika dokonała 20 przejęć, otworzyła 11 nowych krajowych dotacji i 37 nowych zakładów. Udana koncepcja rynku docelowego została wdrożona, a Działy Sprzedaży napędzają wzrost.

W tym kontekście innowacyjność jest jednym z filarów strategii wzrostu Sika: zgłoszono 333 nowe patenty, a na całym świecie działa 20 globalnych centrów technologicznych. Sika jest zaangażowana w zrównoważony rozwój. Strategia zrównoważonego rozwoju Sika odniosła sukces, przekraczając większość swoich celów na rok 2015. Wytyczne Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative) stanowią ramy dla sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju od 2013 roku.

W maju 2017 r. Sika wchodzi do Swiss Market Index (SMI), wiodącego indeksu szwajcarskiej giełdy papierów wartościowych, zawierającego 20 najlepszych szwajcarskich spółek Blue Chip.  Stanowi to kamień milowy w historii Sika i wielkie osiągnięcie, które było możliwe tylko dzięki udanej Strategii Rozwoju i ukierunkowanemu zarządzaniu wynikami.

W maju 2018 r. Sika, rodzina Burkardów i Saint-Gobain podpisały porozumienia, które rozwiązały i rozwiązały spór ze wspólną korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron, ich akcjonariuszy i interesariuszy.

W maju 2019 r. Sika sfinalizowała przejęcie Parexu, największego przejęcia w historii firmy. Dzięki temu przejęciu Sika jeszcze bardziej umacnia swoją pozycję światowego lidera w dziedzinie chemii budowlanej.