Miejska infrastruktura transportowa – drogi, ulice, chodniki, mosty i linie kolejowe – musi radzić sobie
z rosnącym ruchem ulicznym i coraz szybszym tempem życia miejskiego. Przestoje tej niezbędnej infrastruktury, czy to związane z budową, czy pracami remontowymi lub konserwacyjnymi, powodują opóźnienia i objazdy prowadzące do zatorów na drogach. Trwałe, szybkie rozwiązania pomagają zminimalizować ich negatywny wpływ.

Rozwiązania dla obszarów miejskich

Sika oferuje kompleksowe rozwiązania do napraw i budowy nowej infrastruktury dróg, ulic, architektury krajobrazu i projektów miejskich. Kliknij poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej o tym, gdzie Sika może pomóc rozwiązać problemy.

1. Osadzanie studzienek kanalizacyjnych oraz ulicznych kratek ściekowych

Pokrywy i ramy studzienek oraz kratek ściekowych to przejście do całej podziemnej infrastruktury miasta obejmującej instalacje energetyczne, sanitarne, wodociągowe i komunikacyjne. Często zdarza się, że włazy są umieszczane pod obszarami obciążonymi ruchem - w takim przypadku duże obciążenia dynamiczne mogą powodować uszkodzenia, co prowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aby uniknąć uciążliwych remontów i korków, Sika oferuje szybkie rozwiązania, które są kompatybilne z różnymi materiałami, np. asfaltem i są również odporne na niskie temperatury.

Cementitious Grouting with Sika FastFix

2. Ciągi pieszo-jezdne

We współczesnych miastach ciągi pieszo-jezdne dla ruchu o małym i dużym natężeniu są często stosowane jako wyraz architektoniczny w przestrzeni miejskiej. Przy zwiększonym obciążeniu ruchem i dłuższej przewidywanej trwałości eksploatacyjnej, potrzebne było nowe podejście do materiałów i technologii. Dlatego Sika opracowała pełną gamę zapraw i produktów przeznaczonych do układania kostki brukowej na ciągach pieszo-jezdnych. Oferta obejmuje zaprawy do osadzania kostek, płyt i kamieni brukowych, zaprawy do spoinowania, materiały do wypełniania szczelin dylatacyjnych oraz stref przejściowych pomiędzy różnymi nawierzchniami. Uzupełnieniem oferty są również zaprawy do osadzania elementów infrastruktury drogowej i małej architektury.

Illustration of broom application of Sika® FastFix mortar on cobblestone street

3. Ciągi piesze nie obciążone ruchem kołowym

Układanie nawierzchni na ciągach pieszych różni się od stref przeznaczonych do ruchu kołowego tym, że można na nich układać różne rodzaje kostek brukowych na podsypce piaskowo-cementowej. . Do zagęszczenia systemu wymagane jest stosowanie płyt wibracyjnych. Aplikacja jest łatwa i niedroga. Aby zapewnić długą trwałość
i estetyczny wygląd, należy zwrócić szczególną uwagę na spoiny kostki brukowej. Powinny być odporne na przerost roślinności, wypłukiwanie materiału, obciążenia punktowe (np. wysokie obcasy), uderzenia mechaniczne, itp.

Cementitious Grouting of pavement with Sika FastFix

4. Mocowanie szyn i naprawa nawierzchni torowych

We współczesnym świecie obserwuje się tendencję do zmian w systemach transportowych. W centrach wielu miast budowane lub remontowane są linie tramwajowe, które muszą być dostosowane do współczesnych wymagań ruchu. W skomplikowanych układach komunikacyjnych mamy do czynienia
z różnymi nawierzchniami torowo-drogowymi co skutkuje koniecznością połączenia materiałów taki jak: beton, asfalt, kamień oraz stal.

Sika opracowała specjalną gamę produktów do mocowania szyn oraz wypełniania szczelin pomiędzy szynami a nawierzchniami drogowymi z bitumu, kostki brukowej lub betonu. Materiały te wpływają też na komfort zarówno pasażerów jak i otoczenia zmniejszając hałas i wibracje powodowane przez tramwaje i pociągi.
 

Illustration of tram track rail fixing at landscaped area

5. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych

W nawierzchniach przeznaczonych dla ruchu kołowego oraz pieszego wykonuje się szczeliny dylatacyjne. Dobór szerokości szczelin dylatacyjnych oraz ich rozstaw zależy od typu nawierzchni oraz obciążenia i określany jest na etapie projektu. Szczeliny dylatacyjne stosuje się pomiędzy różnymi elementami/materiałami w konstrukcji nawierzchni. Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni muszą charakteryzować się dużą szczelnością aby zabezpieczyć nawierzchnię przed gromadzeniem się wilgoci i wody, cyklami zamarzania i rozmrażania a jednocześnie umożliwiając jej przemieszczenia.

Sealing connection joints between concrete and concrete

6. Mocowanie słupków, barierek, elementów małej architektury

Infrastruktura drogowa i tramwajowa wymaga osadzania i mocowania różnego rodzaju elementów takich jak słupy, znaki drogowe, elementy przystanków komunikacji miejskiej, stojaków rowerowych i inne. Strefy rekreacyjne i tereny zielone wymagają ławek, a także pachołków lub ogrodzeń do wyznaczania obszarów ruchu pieszego lub rowerowego. Billboardy są stosowane ze względów komercyjnych, a przyłącza wodne, takie jak hydranty, ze względów bezpieczeństwa lub upałów. Sika oferuje szereg produktów i zapraw odpowiednich do szybkiego i trwałego osadzania, mocowania i uszczelniania wielu takich elementów.

Sikagrout applied by cementitious grouting for fixing benches and arches on the pavement.

7. Zabezpieczenie przed graffiti

Mniej asfaltu w miastach, piękne, czyste przestrzenie, podkreślenie wspaniałych budowli – w tych kilku słowach zawiera się pragnienie do powrotu do naturalnego piękna, które pojawia się jako życzenie mieszkańców większości miast

Aby zachować estetyczny wygląd i chronić obiekty przed wandalizmem, graffiti lub niechcianymi reklamami (np. plakaty), Sika opracowała system trwałych powłok antygraffiti. Jest szczególnie skuteczny, łatwy w czyszczeniu i przyjazny dla środowiska – do usunięcia graffiti wystarczy tylko woda. Koniec z kosztownymi lub nieestetycznymi pracami renowacyjnymi przy wspaniałych zabytkach, pomnikach i elewacjach budynków.
 

Concrete protection with Sikagard elastic protective coating

8. Dylatacje mostowe

Pomost obiektu inżynierskiego musi być oddzielony od drogi i podpór, aby umożliwić ruchy termiczne, sejsmiczne, obciążenia dynamiczne i inne przemieszczenia. Odbywa się to poprzez wykonanie dylatacji.

Dylatacje często muszą również zapobiegać przedostawaniu się środków chemicznych lub innych substancji korozyjnych do konstrukcji obiektu. Często są pierwszym z elementów wyposażenia mostów, które ulegają awarii, co może prowadzić do wypadków drogowych i uciążliwych korków. W związku z tym wczesna i szybka naprawa dylatacji ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu w obszarze miejskim.
 

Illustration of bridge deck expansion joint at pavement with car driving over

Zrównoważona urbanizacja

Smooth finished concrete sidewalk at transport station in Brisbane, Australia with guides for blind, palm trees and yellow tiled sculpture

Strefy rekreacyjne w miastach o rosnącej populacji wymagają trwałych rozwiązań w zakresie estetycznego projektowania, łączenia różnych materiałów, redukcji hałasu i ochrony przed wandalizmem.

Sika oferuje rozwiązania dla każdego projektu w zakresie rozwoju miast, terenów zielonych i transportu szynowego, aby uczynić te przestrzenie przyjemnymi, przyjaznymi dla użytkownika i znacznie bardziej zrównoważonymi niż w przeszłości. Obiecujemy, że warto przyjrzeć się rozwiązaniom, które oferuje Sika.
 

Wybrane realizacje

Rodzaj obiektu

Balkony i tarasy Budynki użyteczności publicznej Cross-selling Estakada Hotele Infrastruktura drogowa Infrastruktura transportowa Lotniska Metro Mosty Mosty betonowe Mosty stalowe Oczyszczalnie ścieków Stadiony i hale Wiadukt

Technologia

Antykorozja konstrukcji stalowych Dach mocowany mechanicznie Hydroizolacja Hydroizolacja konstrukcji podziemnych Klejenie płytek Materiały uszczelniające Membrany dachowe Membrany uszczelniające Mocowanie ciągłe Mocowanie punktowe Mocowanie płyty prefabrykowane Mocowanie szyn Naprawa betonu Pokrycia dachowe Posadzki Powłoki chemoodporne Powłoki ochronne Prefabrykaty betonowe Renowacje Technologie betonu Uszczelniacze Uszczelniacze silikonowe Uszczelnianie połączeń budowlanych Zabezpieczenie betonu Zaprawy
Ładowanie...