Postępujemy zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska oraz zarządzania jakością z korzyścią dla naszych klientów, partnerów handlowych oraz pracowników.

W zgodzie z systemem zarządzania jakością – certyfikat ISO 9001

W 1986 Sika, jako jedna z pierwszych firm w branży przemysłowej, otrzymała certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. W Polsce certyfikat zgodności systemu jakości z normą PN-ISO 9001 w zakresie projektowania usług handlowych, doradztwa technicznego oraz handlu produktami chemicznymi dla branży budowlanej i przemysłu otrzymaliśmy w roku 1998. W ten sposób potwierdziliśmy, że chcemy stosować procedury, które pozwolą oferować Państwu możliwie najlepsze, kompleksowe, sprawdzone rozwiązania wszelkich problemów technologicznych i materiałowych przed, w czasie i po zakończeniu realizacji każdego przedsięwzięcia budowlanego. Działając zgodnie z polityką jakości dążymy do ciągłego doskonalenia naszych produktów oraz świadczonych usług, dając gwarancję starannego analizowania i zaspokajania potrzeb naszych klientów.

W trosce o środowisko naturalne – certyfikat ISO 14001

Wszędzie tam, gdzie można zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia środowiska, Sika ma znaczące osiągnięcia. We wszystkich segmentach rynku zastępujemy dotychczas stosowane materiały bardziej przyjaznymi dla środowiska. Już dawno wyeliminowaliśmy z prawie wszystkich produktów składniki bitumiczne oraz ołów. Zawsze preferujemy systemy i rozwiązania przyjazne dla środowiska naturalnego. Staramy się wprowadzać wyroby bez rozpuszczalników, prawie bezwonne i bezpieczniejsze w stosowaniu, które pozwalają na bardziej wydajną, zoptymalizowaną działalność produkcyjną oraz podnoszą jakość i trwałość konstrukcji, do budowy których są stosowane. Dzięki przyjętej polityce proekologicznej wyroby Sika wnoszą zasadniczy wkład do przyjaznej środowisku
i rozwijającej się gospodarki. Udało nam się osiągnąć postęp w wielu dziedzinach, m.in. zmniejszyliśmy emisję szkodliwych związków do powietrza i wody, ilość generowanych odpadów oraz ograniczyliśmy zużycie energii. Od roku 1992 Sika aktywnie uczestniczy również w programie "Responsible Care” realizowanym przez firmy branży chemicznej będące przyjazne środowisku naturalnemu. Doceniając wkład pracowników w opracowanie oraz wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem, Sika Poland została wyróżniona nagrodą „Panteon Polskiej Ekologii” pod patronatem Ministra Środowiska i Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.