ŁATWOŚĆ PROJEKTOWANIA DZIĘKI METODZIE BIM

Biblioteki modeli BIM nabierają coraz większego znaczenia w procesie planowania, projektowania oraz zarządzania budową. Biorąc pod uwagę rosnącą rolę tej technologii, Sika opracowała swoje rozwiązania z zakresu m.in. systemów posadzkowych i dachowych
w postaci różnych obiektów BIM. Obiekty te mogą być w pełni zintegrowane w modelach BIM, co zwiększa efektywność prac projektowych, zapewniając szereg korzyści:

  • Optymalizacja procesów w trakcie całego cyklu życia budynku – od projektowania, przez wykonawstwo, po użytkowanie.
  • Zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji i integracja działań na każdym etapie cyklu życia budynku między różnymi użytkownikami procesu projektowego.
  • Uproszczenie skomplikowanego procesu zarządzania projektem – dzięki lepszej koordynacji projekt powstaje szybciej
    i efektywniej.
  • Możliwość szybszego wprowadzania zmiany do projektu – skrócenie czasu reakcji poprawia planowanie zakupów, przebieg prac oraz zarządzanie kosztami.

 

JAK ZASTOSOWAĆ OBIEKTY BIM Z ZAKRESU SYSTEMÓW DACHOWYCH SIKA NA PLATFORMIE BIMOBJECT.COM

Obejrzyj krótki przewodnik i zobacz, jak szybko i łatwo można pobrać i wkomponować system dachowy Sika z biblioteki bimobject.com w twój projekt Revit albo ArchiCAD.