Oferta Sika zawiera szeroki wybór nowoczesnych materiałów wykorzystywanych na wszystkich poziomach konstrukcji budowlanych. Nasze technologie pozwolą Państwu rozwiązać nawet najbardziej skomplikowane problemy na budowie.

Jeszcze kilka lat temu głównym wymaganiem dla betonu, jako materiału konstrukcyjnego, były wytrzymałość i trwałość. Obecnie, w dobie globalizacji,
w której gospodarowanie czasem odgrywa centralną rolę, wymagania rozszerzone są dodatkowo o czas zachowania konsystencji, przyrost wczesnej wytrzymałości oraz łatwość podawania i wbudowania mieszanki betonowej. Dla jednoczesnego spełnienia wszystkich wymagań Sika oferuje liczne domieszki modyfikujące mieszankę betonową: plastyfikatory polepszające urabialność, superplastyfikatory, domieszki oparte na technologii mikrokrzemionki, domieszki polikarboksylanowe, opóźniacze, przyspieszacze czy dodatki do betonów układanych w niskich temperaturach.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej poniżej poziomu terenu stanowi bardzo trudne wyzwanie. Może być osiągnięte tylko pod warunkiem przygotowania przemyślanego projektu, wyboru właściwej koncepcji, użytych materiałów oraz prawidłowego wykonawstwa i zapewnienia kontroli jakości na budowie.
Połączenie wodoszczelnego betonu z „szytym na miarę” systemem hydroizolacji daje niezawodne i ekono- miczne rozwiązania. Sika opracowuje w pełni gwarantowane systemowe koncepcje ochrony przed wodą dla wszystkich rodzajów inwestycji i dostosowane do konkretnych wymagań.
 

Cooling tower with concrete repair and blue sky

Renowacje

Segment ten obejmuje naprawy betonu i ochronę betonu: impregnaty
i powłoki ochronne, zaprawy naprawcze, materiały iniekcyjne, materiały do wykonywania zakotwień, materiały wyrównawcze, kleje do płytek i fugi
do spoinowania. Sika dostarcza technologie, które zakresem stosowania obejmują cały cykl życia obiektów (budynków handlowych, mieszkalnych, obiektów infrastruktury). Zwłaszcza na rynkach rozwiniętych, wiele konstrukcji wymaga napraw, modernizacji czy renowacji. Dotyczy to przede wszystkim starych projektów infrastrukturalnych w sektorach transportu, gospodarki wodnej
i zaopatrzenia w energię. Dużą rolę we wzroście zapotrzebowania na materiały
do renowacji odgrywa również postępująca urbanizacja i konieczność odnowienia wielu obiektów mieszkaniowych.

Wzrost obciążenia mostów spowodowany cięższymi pojazdami, rosnące wymagania odporności budowli na trzęsienia ziemi czy innego rodzaju katastrofy oraz częste zmiany przeznaczenia - to tylko kilka przykładów przyczyn powodujących konieczność wzmocnienia istniejących konstrukcji. Sika dostarcza wysokiej jakości system znacząco zwiększający wytrzymałość wszelkich konstrukcji: od materiałów kompozytowych z włókien węglowych do zwiększania nośności konstrukcji, po kształtki do wzmacniania stref ścinanych oraz maty
z włókien węglowych stosowane tam, gdzie użycie taśm nie jest możliwe.

Posadzki są jednym z najbardziej narażonych i obciążonych elementów w całej konstrukcji budynku. Posadzka przemysłowa musi zapewnić bardzo wysoką odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne bez zmniejszenia innych parametrów technicznych, ekonomicznych czy estetycznych. Systemy posadzek przemysłowych Sika mogą być wykorzystywane wszędzie. Stanowią optymalne rozwią- zanie w zakładach spożywczych, magazynach, halach produkcyjnych, powierzchniach wystawienniczych, parkingach, chodnikach, salach operacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność posadzek na obciążenia chemiczne i mechaniczne.  

Tworzenie wodoszczelnych dachów nie jest łatwym zadaniem: konstrukcja dachu musi oprzeć się nie tylko zróżnicowanym warunkom atmosferycznym, ale także sprostać wysokim wymaganiom dotyczącym transmisji ciepła oraz kompatybilności z systemami fotowoltanicznymi. Podstawą do zaprojektowania łatwego i ekonomicznego w wykonaniu i konserwacji dachu jest pełne zaufanie
do jakości i trwałości materiału pokrycia dachowego. Sika oferuje najnowocześniejsze membrany izolacyjne spełniające wszystkie najostrzejsze wymagania.

Sika oferuje szeroką gamę wysokowydajnych i trwałych materiałów uszczelniających, taśm, pianek w sprayu i klejów elastycznych do obudów budynków, do wykończenia wnętrz i budowy infrastruktury. Typowe zastosowania obejmują uszczelnianie połączeń ruchomych między elementami elewacji w celu zapewnienia odporności na warunki atmosferyczne, klejenie podłóg drewnianych w celu zmniejszenia hałasu lub uszczelnianie połączeń na płytach lotniskowych. Zwiększony popyt na tym rynku napędzany jest rosnącą świadomością znaczenia wysokowydajnych materiałów uszczelniających dla ogólnej trwałości
i efektywności energetycznej budynków, rosnącą urbanizacją, w tym większą liczbą projektów wieżowców, oraz ciągłym zastępowaniem mechanicznych systemów mocujących klejami ze względu na lepsze parametry.

Przy konstrukcji torowisk komunikacyjnych bardzo istotna jest redukcja hałasu, drgań oraz wibracji w wyniku czego znacząco podnosi się komfort
i bezpieczeństwo przejazdu. Istotna staje się również odporność na obciążenia eksploatacyjne oraz, w dobie globalizacji, uwzględnienie innych wymogów proekologicznych dotyczących estetyki dróg szynowych. Właściwie zaprojektowane i wykonane na bazie systemu Icosit KC 340, stosowanego
od ponad 30 lat, torowiska spełniają wszystkie wymienione wymagania. Różne twardości poszczególnych materiałów umożliwiają dostosowanie rozwiązania
do indywidualnych potrzeb klienta, rodzaju taboru oraz otaczającego środowiska.

Rynki obsługiwane przez Sika obejmują montaż pojazdów samochodowych
i użytkowych (klejenie strukturalne, szyby bezpośrednie, systemy akustyczne, systemy wzmacniające), motoryzacyjny rynek wtórny (wymiana szyb samochodowych, naprawa karoserii), statki morskie, laminowanie przemysłowe, odnawialne źródła energii (słońce i wiatr) oraz inżynieria fasad (szyby strukturalne, uszczelnianie szyb zespolonych). Sika jest liderem technologicznym w zakresie klejenia elastycznego, klejów strukturalnych, uszczelniaczy, zastosowań wzmacniających i akustycznych - obsługującym wiodących światowych producentów przemysłowych. Klienci ufają rozwiązaniom Sika, które poprawiają wydajność i trwałość produktów, jednocześnie optymalizując wydajność produkcji. Na przykład, rozwiązania Sika odnoszą się do kluczowych megatrendów
w projektowaniu pojazdów, prowadząc do powstawania lżejszych, mocniejszych, bezpieczniejszych, cichszych i bardziej wydajnych pojazdów, podczas gdy materiały szybko przetwarzane i kompatybilność z automatyką optymalizują wydajność.