Przyszły sukces firmy Sika zależy nie tylko od realizacji właściwej strategii, ale w równym stopniu opiera się na zaufaniu i zaangażowaniu wszystkich pracowników. Podróż do globalnego przywództwa opiera się na filozofii przedsiębiorczości firmy i Duchu Sika.

Nasze Wartości i Zasady

Wierzymy, że sukces naszej firmy zależy nie tylko od realizacji właściwej strategii, ale również opiera się na zaufaniu oraz zaangażowaniu naszych pracowników. Osiągnięcie pozycji globalnego lidera było możliwe dzięki naszej filozofii oraz duchowi zespołowemu – Sika Spirit – który jest synonimem silnych wartości i zasad tworzących podstawy naszej firmy.

Przedstawiamy 5 zasad zarządzania wyraża kulturę korporacyjną i jest podstawą przyszłego sukcesu:

  1. Orientacja na klienta
  2. Innowacje to nasza pasja
  3. Zrównoważony rozwój i przejrzystość działań
  4. Podmiotowość i szacunek
  5. Zarządzanie przez wynik

 
 

Orientacja na klienta

Naszym celem jest zapewnienie i utrzymanie najwyższych standardów jakości w odniesieniu do naszych produktów i usług. Zaangażowanie w dziedzinie innowacji pozwala nam nie tylko zaspokoić bieżące potrzeby, ale także przewidywać przyszłe oczekiwania. Wszystkie rozwiązania Sika są zaprojektowane z myślą o sukcesie naszych klientów. Zamiast skupiać się na krótkoterminowych efektach budujemy długotrwałe i wzajemnie korzystne relacje. Postawa ta jest przywołana w naszej deklaracji:
Budujące rozwiązania = Budowanie zaufania.
Jesteśmy dumni i wdzięczni, że zobowiązanie spełniania obietnic naszej marki na co dzień doprowadziło do tego, że trójkąt Sika, nasz 100-letni wizualny symbol, stał się synonimem trwałości, jakości, niezawodności i dostępności na całym świecie.

 

Zdjęcie: Długa historia innowacji w Sika doprowadziła do niezrównanego sukcesu w zdobyciu pozycji światowego lidera technologii na wielu rynkach.

Innowacja to nasza pasja

Sukces i reputacja Sika opierają się na długiej tradycji we wprowadzaniu innowacji. Dlatego podstawą naszej działalności jest zarządzanie innowacjami oraz skoncentrowanie się na rozwoju jakości naszych produktów i opracowywaniu najlepszych rozwiązań dla naszych klientów. Wdrożyliśmy Proces Tworzenia Produktów Sika, kładący silny nacisk na ciągły rozwój nowych produktów, systemów i rozwiązań do klejenia, uszczelniania, tłumienia, wzmacniania i zabezpieczania.

Inwestując w centra technologiczne i laboratoria na całym świecie, możemy korzystać z naszej globalnej sieci partnerów, dostawców i naukowców, spełniając obietnicę, że zawsze i wszędzie będziemy blisko naszych klientów.

Zrównoważony rozwój i przejrzystość działań

Przyjmujemy długoterminową perspektywę rozwoju firmy i działamy z szacunkiem i odpowiedzialnością wobec naszych klientów, partnerów, zainteresowanych stron oraz pracowników. Kładziemy silny nacisk na bezpieczeństwo, jakość, środowisko, sprawiedliwe traktowanie, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialny wzrost i tworzenie wartości.

Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem postępu innowacyjności firmy Sika. Staramy się wydłużyć trwałość przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności energetycznej i materiałowej. Konsekwentnie dokładamy wszelkich starań, aby przyczynić się do zmniejszenia zużycia zasobów zarówno w naszej firmie, jak również wśród naszych partnerów, którzy ufają produktom Sika. Nasze inicjatywy i postępy są raportowane zgodnie z zasadami i wskaźnikami Global Reporting Initiative.

Kids at Project Inspire Tanzania
Zdjęcie: Sika Tanzania wspiera "ProjeKt Inspire", inicjatywę mającą na celu otwarcie możliwości kariery zawodowej dla młodszych pokoleń.

Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo. Komfort i zdrowie naszych pracowników i partnerów są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Dlatego naszym priorytetem jest tworzenie bezpiecznego środowiska pracy.


Przyczyniamy się do postępu społecznego i gospodarczego we wszystkich krajach i społecznościach, w których działamy. Poprzez Fundację Romualda Burkarda aktywnie wspieramy projekty w społecznościach lokalnych. Jako członek ONZ Global Compact jesteśmy zobowiązani do zrównoważonego rozwoju.


Nie uznajemy kompromisu w kwestii stosowania wysokich standardów etycznych w naszej działalności. „Zasady postępowania Sika" określają normy i reguły postępowania naszej firmy i wszystkich naszych pracowników.

Employees from Sika Chile

Podmiotowość i szacunek

Wierzymy w kompetencje i ducha przedsiębiorczości naszych pracowników. Popieramy zaufanie i szacunek w relacjach między naszymi pracownikami i nie działamy autorytatywnie. Satysfakcję dają nam partnerskie relacje oparte na współpracy pomiędzy sobą, a także z naszymi klientami, dostawcami i zainteresowanymi stronami.


Dążymy do tego, aby atmosfera w naszej firmie była inspirująca i umożliwiała naszym pracownikom realizacje celów – dajemy możliwość rozwoju i proponowania nowych pomysłów. Powierzamy możliwość podejmowania decyzji i odpowiedzialność w zależności od poziomu kompetencji.


Nasze jednostki organizacyjne są zdecentralizowane i posiadają tzw. „płaską strukturę” z szerokim zakresem działania i zarządzania. Szkolenie i rozwój naszych pracowników traktujemy priorytetowo. Naszym celem jest rozwój przyszłych liderów – skupiamy się na własnych pracownikach, dając im możliwość awansu.

 

Zarządzanie przez wyniki

Dążymy do osiągnięcia sukcesu i jesteśmy dumni z tego, że stale osiągamy  doskonałe rezultaty przekraczające nasze oczekiwania. Chcemy wytrwale i w dłuższej perspektywie kontynuować naszą wizję i cele. Wierzymy w osobistą odpowiedzialność. Funkcje i projekty są wyraźnie przypisane. Ogólna odpowiedzialność za zyski i straty spoczywa na Prezesie Zarządu.


Sika ma przejrzyste kryteria wyników finansowych wynikające z przyjętej strategii. Ocena działania opiera się na udziałach w rynku, wzroście sprzedaży, rentowności i efektywności kapitałowej.