Celem Sika jest przewidywanie i sprostanie przyszłym wyzwaniom poprzez dostarczanie niezawodnych, innowacyjnych, zrównoważonych i długotrwałych rozwiązań w przemyśle budowlanym, budowlanym i produkcyjnym. We wszystkim, co robimy, zapewniamy znak jakości, na którym nasi pracownicy, klienci i wszyscy interesariusze mogą polegać - budując zaufanie każdego dnia.

Innowacje napędzają tożsamość

Marka nadaje produktom odrębną tożsamość i kojarzy je z określonym zestawem wartości. Fakt ten został zauważony na wczesnym etapie historii Siki przez założyciela Kaspara Winklera, który stworzył nazwę firmy i zaprojektował jej logo. Zmieniając się tylko nieznacznie od momentu powstania, logo uosabia ciągłość i solidność, i jest rozpoznawane na całym świecie jako synonim innowacji, jakości i usług.
Połączony znak towarowy słowo / obraz okazał się cennym globalnym atutem podczas trwającej dekady ekspansji Grupy Sika. Został z sukcesem uruchomiony i jest chętnie akceptowany we wszystkich kulturach. Klienci na całym świecie mogą być pewni, że otrzymają jakość i obsługę Sika, gdziekolwiek zobaczą logo Sika.

 
 
Sika Logo

Ochrona znaku towarowego

Ze względu na zwiększoną znajomość marki Sika, a w szczególności słowa graficznego znaku towarowego, firma przywiązuje dużą wagę do konsekwentnego i ujednoliconego stosowania logo oraz związanych z nim wytycznych dotyczących wizerunku firmy i weryfikuje ich przestrzeganie. Różnorodne próby kopiowania logo w ostatnich latach służą jedynie podkreśleniu jego ogromnej niematerialnej wartości dla firmy.

Marka patronat Sika oraz około 930 znaków towarowych produktów Sika, takich jak Sika ViscoCrete®, SikaBond® czy Sikaflex®, wzmacniają przewagę konkurencyjną firmy. Stąd kluczowa rola ochrony znaków towarowych jako zadania zarządczego, realizowanego zarówno globalnie na poziomie Grupy, jak i lokalnie na poziomie krajowym. W sumie na koniec 2018 r. Sika posiadała 11.383 rejestracje znaków towarowych w 165 krajach. Sika stale monitoruje swoje znaki towarowe i podejmuje odpowiednie działania prawne w przypadku ich naruszenia.

 
Sika Nowa Zelandia
Zdjęcie: Sika Nowa Zelandia
Team Sika Hungary
Zdjęcie: Sika Hungary

Kultura przedsiębiorstwa

Trzy główne cechy, które stanowią podstawę osobowości firmy Sika, to innowacyjność, zorientowanie na zespół i zaangażowanie. Dziś kształtują one świadomość pracowników Sika na całym świecie.

 

 

Poznaj markę Sika

Sika z powodzeniem włącza do swojej strategii komunikacyjnej hasło "Budujące rozwiązania". Implikacje tego zobowiązania dla pozycjonowania marki Sika można opisać w następujący sposób:

"Specjalistyczna chemia budowlana jest naszym biznesem, a zaufanie jest podstawą naszego sukcesu. Od ponad stu lat koncentrujemy się na jakości naszych produktów, nieustannie wprowadzając do naszej branży ducha innowacyjności. Naszym celem jest dostarczanie niezawodnych, innowacyjnych i długotrwałych rozwiązań dla naszych klientów z branży budowlanej i produkcyjnej.

To naprawdę odzwierciedla wartość i wpływ pełnego zakresu podstawowych kompetencji Sika: uszczelniania, klejenia, tłumienia, wzmacniania i ochrony. Chcąc i będąc w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom naszych klientów i partnerów, dostarczamy innowacyjne produkty z wartością dodaną, kompleksowe usługi, fachowe odpowiedzi, dobrze przygotowane szkolenia i indywidualnie zaprojektowane rozwiązania. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć i pragniemy udowodnić, że Sika zapewnia znak jakości, na którym można polegać.
- Zobowiązani do doskonałości.
- Zainspirowani innowacyjnością.
- Budujące rozwiązania."