SikaGrout®-4 R

Ekspansywna, samorozlewna, szybkowiążąca zaprawa do podlewek, zakotwień i napraw betonu

Gotowa, ekspansywna, kompensująca skurcz, samorozlewna zaprawa cementowa o uziarnieniu 0/4 mm. Charakteryzuje się przyspieszonym przyrostem wytrzymałości oraz niewielką ekspansją w fazie ciekło-plastycznej.
SikaGrout®-4 R jest zgodna z zasadami napraw konstrukcyjnych dotyczącymi kotwienia stalowych prętów zbrojeniowych zgodnie z PN-EN 1504-6. SikaGrout®-4 R spełnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3.

  • Łatwość użycia
  • Łatwość mieszania – dodatek jedynie wody
  • Możliwość regulacji konsystencji
  • Samorozlewność
  • Szybkie narastanie wytrzymałości, wysokie wytrzymałości końcowe
  • Ekspanduje przez wydzielanie gazu jeszcze w fazie ciekło-plastycznej
  • Odporność na wibracje i uderzenia po związaniu
  • Nie powoduje korozji stali, nietoksyczny, niepalny
  • Mrozoodporność
  • Klasa reakcji na ogień A1