Zrównoważony rozwój wzdłuż całego łańcucha wartości
Działania wspierające zrównoważony rozwój, przejrzyste dane i informacje są niezbędne wzdłuż całego łańcucha wartości. Celem gromadzenia niezbędnych danych i informacji w roku 2012 Sika kontunuowała działania z roku poprzedniego:

  • Uzupełnianie bazy zrównoważonych produktów zgodnie z międzynarodowymi normami oceny cyklu życia (LCA), np. wg norm serii ISO 14040.
  • Udoskonalanie własnego łańcucha wartości pod kątem zrównoważonego rozwoju poprzez globalny program mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności w zakresie wykorzystania energii i surowców.
  • Wprowadzenie nowych systemów informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa produktów w celu zapewnienia użytkownikom szczegółowych informacji na temat produktu.


Przestrzeganie zasad GRI

Wszelkie fakty i dane liczbowe odnoszą się do globalnej działalności gospodarczej firmy Sika w 2012 r. z wyłączeniem firm nabytych w ciągu ostatnich trzech lat. Większość nowych przejętych przedsiębiorstw po wejściu do Grupy Sika przechodzi na początku program poprawiający skuteczność ich działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju. Działania objęte sprawozdaniem stanowią 97% całkowitej sprzedaży firmy Sika w 2011 roku (w 2010: 96%). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju są zgodne z powszechnie stosowanymi w systemie Global Reporting Initiative (GRI).