Wyzwania i trendy
Obecnie można zaobserwować diametralne zmiany w środowisku ekonomicznym. Budynki, obiekty infrastruktury, instalacje
i pojazdy są konstruowane i użytkowane inaczej niż w przeszłości. Przykładowo w coraz większym stopniu normą stają się energooszczędne domy i samochody. Rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone produkty zmienia zarówno nasze rynki docelowe, jak i wymagania stawiane naszym wyrobom. Sika zdecydowanie i aktywnie uczestniczy w zachodzących zmianach, tworząc innowacyjne rozwiązania, które są przyjazne dla środowiska i społeczeństwa.

Zrównoważony rozwój produktów
Priorytetem w dzisiejszych czasach jest zrównoważony rozwój, który wspieramy efektywnie wykorzystując energię, wodę i surowce. Poniższe wyzwania są dla nas szczególnie istotne:

Zmiana klimatu i regulacja gospodarki niskoemisyjnej

Zmiana klimatu i regulacja gospodarki niskoemisyjnej

Klimat Ziemi nieustannie zmienia się, co skutkuje różnorodnymi zjawiskami atmosferycznymi i anomaliami pogodowymi
na całym świecie. Z tego względu ochrona klimatu, a w szczególności ciągła redukcja emisji gazów cieplarnianych, ma kluczowe znaczenie dla jakości życia przyszłych pokoleń.

 

 

Rozwiązania Sika chroniące klimat

 • Kleje dla przemysłu solarnego zapewniają niezawodną przyczepność na bardzo gorących podłożach.
 • Wysoko refleksyjne polimerowe membrany dachowe zwiększają efektywność instalacji solarnych i obniżają zapotrzebowanie na chłodzenie w budynkach.
 • Odporne na przerastanie korzeni polimerowe membrany dachowe i systemy pokryć dachowych pozwalają na projektowanie zielonych dachów poprawiających miejski klimat.
 • Specjalne systemy antykorozyjne przeznaczone do stosowania w konstrukcjach pracujących na przybrzeżnych farmach wiatrowych pozwalają na wydłużenie okresu eksploatacji konstrukcji w trudnych warunkach.
 • Membrany dachowe Sika Sarnafil podczas całego cyklu życia mają o 30% niższą emisję CO₂ niż inne mniej trwałe pokrycia dachowe

 

Zapotrzebowanie na ograniczone zasoby naturalne

Zapotrzebowanie na ograniczone zasoby naturalne

Światowe zużycie paliw, takich jak ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny oraz innych zasobów naturalnych, np. wody, rudy żelaza i cementu stale rośnie, napędzane niezwykle szybkim przyrostem populacji i wzrostem możliwości nabywczych. Jednak zasoby te są ograniczone. Ich wydobycie jest coraz bardziej kosztowne i ma negatywny wpływ na klimat. Efektywne i celowe wykorzystanie zasobów naturalnych jest jednym
z największych wyzwań, które Sika stawia sobie podczas towrzenia innowacyjnych rozwiązań.

Rozwiązania Sika pozwalające oszczędzić energię i surowce

 • Domieszki do wysokiej jakości betonu wykonywanego z kruszyw odpadowych, co pozwala na redukcję zapotrzebowania
  na kruszywa naturalne.
 • Specjalne materiały uszczelniające do wypełnionych argonem szyb zespolonych i klejenia lekkich okien zwiększają właściwości izolacyjne energooszczędnych budynków.
 • Kleje konstrukcyjne i elementy wzmacniające na bazie polimeru, pozwalają na produkcję lżejszych samochodów oszczędzających paliwo
   
Oszczędność wody

Oszczędność wody

Wzrost liczby ludności na świecie sprawia, że czysta woda staje się coraz trudniej dostępnym towarem. Już dziś miliard ludzi cierpi
z powodu braku dostępu do wody pitnej. Dlatego niezbędne jest zapewnienie optymalnego zarządzania zużyciem wody, jej oczyszczaniem i przechowywaniem, jak również oczyszczaniem ścieków.

 

 

 

Rozwiązania Sika w zakresie ograniczenia zużycia wody

 • Domieszki do betonu Sika ViscoCrete znacznie redukują ilość wody (do 15% mniej wody).
 • Wodoszczelny beton i powłoki wewnętrzne do zbiorników wody pitnej redukują straty wody.
 • Nanoszone natryskiem membrany hydroizolacyjne do wodoszczelnych konstrukcji i oczyszczalni ścieków redukują zanieczyszczenia (skażenia)
   
Infrastruktura

Zrównoważone konstrukcje

Na rozwój infrastruktury i jej utrzymanie każdego dnia wydawane
są astronomiczne sumy. Szybki wzrost gospodarczy krajów wschodzących wymaga ogromnych inwestycji w zakresie: zaopatrzenia w energię, wodę, transportu i ochrony zdrowia. Natomiast w krajach rozwiniętych istniejąca infrastruktura wymaga modernizacji. Istotne jest, aby działania związane z rozwojem infrastruktury były zoptymalizowane i wspierały zasady zrównoważonego budownictwa.

Rozwiązania Sika dla optymalizacji infrastruktury

 • Chemia budowlana, maszyny do natrysku i izolacje przeciwwodne umożliwiają budowę tuneli, które są często najbardziej optymalnym rozwiązaniem infrastrukturalnym.
 • Materiały kompozytowe stosowane do wzmacniania konstrukcji takich jak mosty i znacznie wydłużają okres ich eksploatacji.
 • Specjalne zaprawy do napraw betonu i żywice znacznie przedłużają trwałość użytkową mostów i konstrukcji betonowych.