Sikafloor®-140 W Troweling Primer

Warstwa zwiększająca przyczepność przeznaczona do stosowania z systemami SikaScreed® HardTop

Sikafloor®-140 W Troweling Primer jest opatentowaną warstwą zwiększającą przyczepność przeznaczoną do stosowania z systemami SikaScreed® HardTop. Poprawia wytrzymałość na oddzieranie, wydłuża przedział czasowy do pokrywania powłokami żywicznymi i ogranicza ich zależność od warunków otoczenia, takich jak temperatura i wilgotność powietrza.

  • Wydłuża przedział czasowy do nakładania kolejnych powłok
  • Poprawia przyczepność pomiędzy podłożem a powłokami epoksydowymi
  • Poprawia wytrzymałość mechaniczną powierzchni SikaScreed® HardTop
  • Bezrozpuszczalnikowa
  • Niepalna