Sika oferuje szeroki wybór materiałów do wykonywania zakotwień, łączenia elementów prefabrykowanych, podlewek pod podstawy maszyn i innych elementów, których właściwości zapewniają idealne wypełnienie nawet niewielkich szczelin.

Obszary zastosowań podlewek:

Podlewki pod słupy
 

Zalewanie połączeń elementów prefabrykowanych

Podlewki pod maszyny i urządzenia
 

Wypełnianie i uszczelnianie ubytków, szczelin lub pustek

Osadzanie i spoinowanie kostek, płytek i kamieni brukowych

Osadzanie w betonie prętów, słupków, barierek

Naprawy uszkodzonego betonu

Osadzanie elementów małej architektury

Nasze przykłady rozwiązań zakotwień: