Technologie betonu

Jastrych, nawierzchnia betonowa lub prefabrykaty bez drogiego i mało efektywnego zbrojenia przeciwskurczowego z siatki stalowej?
Tak, teraz to możliwe dzięki zastosowaniu do świeżej mieszanki dodatku włókien polipropylenowych (PP)

Dodane do świeżej mieszanki betonowej włókna PP pełnią rolę mikrozbrojenia zmniejszającego skurcz plastyczny i ograniczającego powstawanie rys skurczowych w stwardniałym betonie. Stosowane są do mieszanek betonowych przeznaczonych do posadzek przemysłowych, nawierzchni betonowych, prefabrykatów oraz stropów betonowych z szalunkiem traconym.  

Synthetic macro fibers used for concrete production to prevent cracks development

Włókna PP - konstrukcyjne makrowłókna polipropylenowe stanowiące alternatywę do włókien stalowych

Syntetyczne makro-włókna polipropylenowe Enduro HPP zostały specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem jako zbrojenie konstrukcyjne betonu i innych mieszanek na bazie cementu. Nie ulegają korozji i dlatego też mogą być rozpatrywane dla wielu zastosowań jako alternatywa w stosunku do tradycyjnego zbrojenia siatkami stalowymi oraz do włókien stalowych. Specjalnie dobrany kształt włókien umożliwia bardziej efektywne zakotwienie ich w betonie, dzięki czemu zwiększa się odporność betonu na zarysowania pojawiające się np. podczas rozformowywania elementu prefabrykowanego.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWAŃ MAKROWŁÓKIEN ENDURO HPP W PORÓWNANIU DO:

Włókien stalowych:
 • chemicznie obojętne, odporne na alkalia
  i korozję i w związku z tym mogą bez problemu być stosowane do mieszanek betonowych stosowanych do wykonania płyt i posadzek na składowiskach odpadów, obiektach segregacji śmieci, płyt gnojowych, itp.
 • bezpieczne dla ludzi (ruch pieszy) i opon samochodowych (ruch kołowy). Dzięki tej właściwości znajdują zastosowanie przy wykonywaniu płyt i posadzek betonowych na stacjach benzynowych, myjniach samochodowych, parkingach podziemnych
  i warstwach spadkowych na stropach parkingów wielopoziomowych, betonowych kortach tenisowych, skateparkach, itp. 
Siatek stalowych:
 • zapewniają uzyskanie w stwardniałym betonie zwiększonej odporności na udarności, zwiększonej trwałości i wytrzymałości końcowej
 • ograniczają powstawanie rys skurczowych, a co za tym idzie – wpływają na zmniejszenie nasiąkliwości betonu i podniesienie jego mrozoodporności
 • dla wykonawców zastosowanie dodatku włókien to znacznie łatwiejsza i szybsza realizacja posadzek maszynowych z miksokreta 

 

Betonu towarowego:
 • znaczne oszczędności w transportowaniu
  i magazynowaniu
 • znaczne oszczędności w transportowaniu
  i magazynowaniu