Motoryzacyjny rynek wtórny

Korozja wokół otworu jest dużym problemem i musi zostać odpowiednio usunięta. Należy najpierw określić charakter i zakres występującej korozji.

Charakterystyka korozji:

Poziom
Opis Zalecane postępowanie
1 Nieznaczna Nieznaczne odbarwienia metalu, zwykle o barwie rudej. Usunąć korozję papierem ściernym o ziarnistości 180, tarczą drucianą lub Dremel® i ściernicą.
2 Umiarkowana Umiarkowana korozja ma zwykle czerwone plamy. Usunąć korozję za pomocą tarczy drucianej lub
chemicznego środka do usuwania rdzy.
3 Znaczna Można ją rozpoznać po głębokich wżerach,
ciemnoczerwonych plamach i  "spuchniętych” krawędziach.
Usunąć korozję za pomocą czyszczenia
strumieniowo-ściernego lub chemicznego środka do
usuwania rdzy.
4 Perforacja Poziom ten może różnić się od mikroskopijnych otworów po brak metalu. Panel należy wymienić i poddać obróbce w warsztacie
blacharskim.

 

Sika zaleca, aby obróbkę korozji poziomu 4 i każdej korozji wokół otworu większej niż ogółem 150 cm2 wykonywał wyłącznie warsztat blacharski specjalizujący się w renowacji metali w zakresie renowacji metali!
Korozja perforacyjna występująca w dowolnym miejscu konstrukcji, takim jak ramka okna, wymaga wymiany całego odcinka metalu. Miejsca takie jak te nie powinny być wypełniane szpachlą, ponieważ zostanie nałożony klej do klejenia szkła.

 

Usuwanie korozji

Korozję najlepiej usunąć przed przycięciem pozostałej dobrze związanej ścieżki kleju.

Removing corrosion
 • Usunąć korozję
 • Użyć włókniny ściernej Siavlies Speed * (bardzo drobnej), aby zetrzeć nienaruszony lakier na 5 mm poza krawędzie lakieru otaczające miejsca, w których usunięto korozję
  *Dostępne w Sia Abrasives

Korozja/ obróbka surowego metalu

Removing corrosion

Oczyść całą powierzchnię za pomocą Sika® Cleaner G+P, aby usunąć kurz i zabrudzenia

Removing corrosion
 • Nanieść Sika® Primer-207 za pomocą pędzla lub tamponu, upewniając się, że podkład zachodzi
  na otaczający nienaruszony lakier na co najmniej 5 mm
 • Odczekać na odparowanie przez co najmniej 3 minuty i poczekać, aż powierzchnia będzie sucha
  w dotyku
 • Nałożyć drugą warstwę Sika® Primer-207 na pierwszą warstwę i pozostawić do odparowania przez
  co najmniej 3 minuty przed przejściem do następnego kroku