Motoryzacyjny rynek wtórny

Ogólne środki ostrożności

▪ Wszystkie produkty chemiczne należy przechowywać w miejscu o temperaturze powyżej 5°C przez odpowiedni czas przed użyciem.
▪ Należy pamiętać, że listwy wciskane będą trudniejsze w montażu w niskich temperaturach, ponieważ klej jest bardziej sztywny.
▪ Zachować szczególną ostrożność podczas wyjmowania i wymiany klap i obrzeży, ponieważ poniżej temperatury zamarzania stają się one bardziej kruche.
▪ Klejenie nie może odbywać się w temperaturach powietrza poniżej -10°C; pojazd należy trzymać w miejscu o wyższej temperaturze powietrza lub czynność należy odłożyć.

Niskie temperatury

Podczas klejenia szkła w temperaturach od -10°C do 5°C należy zastosować dodatkowe środki, aby szkło można było bezpiecznie kleić wszystkimi metodami.
Jeśli zimne materiały zostaną przeniesione do ciepłego otoczenia, może wystąpić skraplanie wilgoci. W przypadku skraplania, wilgotnych i/lub mokrych warunków, przed rozpoczęciem pracy należy oczyścić i osuszyć wszelkie materiały lub powierzchnie.

Sika® Cleaner G+P Jeśli temperatura spadnie poniżej -5°C, środek do czyszczenia szkła zamarznie, gdy wejdzie w kontakt ze szkłem
i będzie działać nieprawidłowo. W takim przypadku należy przenieść szybę i pojazd do cieplejszego otoczenia lub zapewnić, aby szyba została wcześniej oczyszczona w magazynie przed montażem na zewnątrz.
Sika® Cleaner PCA Ponieważ preparat Sika® Cleaner G+P zamraża w niskich temperaturach, zanieczyszczenia można usunąć na sucho
za pomocą Sika® Cleaner PCA. W takich przypadkach nie można kontrolować zwilżenia.
Sika® Aktivator PRO Skraplanie wilgoci na szkle nie hamuje działania Sika® Aktivator PRO. Obróbkę wstępną można również wykonać wcześniej w magazynie, aby umożliwić kontrolowane warunki.
Sika® Primer-207

Poczekać, aż powierzchnia podkładu stanie się sucha w dotyku, jeśli jest używany do klejenia.

 

Wskazówka: rozgrzanie powierzchni podkładu za pomocą suszarki do włosów, aż stanie się sucha w dotyku, pozwoli
zaoszczędzić dużo czasu (jednak wysokie temperatury w razie użycia pistoletu z gorącym powietrzem mogą zniszczyć
powierzchnię podkładu).

 

W niskich temperaturach podkład można łatwo zetrzeć z podłoża, ponieważ jest tylko suchy w dotyku i nie usieciowany dłużejniż przez wspomniany czas odparowania. Nie ma to wpływu na klejenie, ale jeśli taśmy (np. piankowe) zostaną nałożone i ponownie zerwane, podkład może się oderwać.

Kleje

W celu ułatwienia stosowania przed użyciem klej należy przechowywać w temperaturze otoczenia. Sika zaleca, aby kleje były umieszczone w temperaturze powyżej 5°C przed stosowaniem, ze względu na wzrost lepkości w niskich temperaturach. Zalecenia Sika dotyczące sprzętu do stosowania zakładają temperaturę kleju 5°C i wyższą.

Wysokie temperatury

Aby uniknąć pęcherzyków w kleju, elementy szklane i otwór pojazdu nie powinny być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, dopóki nie upłynie czas gotowości do jazdy.
Czas otwarcia jest znacznie krótszy w gorącym i wilgotnym klimacie. Szyby należy zawsze montować w czasie otwarcia. Z reguły zmiana temperatury o 10°C skraca czas otwarcia o połowę. Wysoka wilgotność dodatkowo zwiększa ten efekt, co można sprawdzić obserwując występowania powierzchniowego wiązania produktu. Nigdy nie montować szyby po powierzchniowym związaniu produktu.