SikaCeram®-113 Classic

Klej cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, klasa C1 T według PN-EN 12004

SikaCeram®-113 Classic jest jednoskładnikowym, przygotowywanym fabrycznie klejem do układania płytek ceramicznych, składającym się z cementu, wyselekcjonowanego piasku kwarcowego i specjalnych dodatków. Przeznaczony jest do stosowania jako cienkowarstwowy klej do trwałego mocowania płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń.

  • Łatwość stosowania dzięki doskonałej urabialności
  • Plastyczna konsystencja
  • Efekt tiksotropowy - zmniejszony spływ
  • Tylko do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
  • Odporność na wodę
  • Wyrównywanie nierówności, warstwa o grubości do 5 mm