SikaCeram®-205

Klej cementowy o podwyższonych parametrach, klasa C2 TE według PN-EN 12004 przeznaczony do układania płytek ceramicznych metodą cienkowarstwową

SikaCeram®-205 jest jednoskładnikowym, przygotowywanym fabrycznie klejem do układania płytek ceramicznych, składającym się z cementów o wysokiej odporności, dużej zawartości polimeru, wyselekcjonowanych kwarcowych wypełniaczy mineralnych i specjalnych dodatków.

  • Klasa C2 TE zgodnie z normą PN-EN 12004:2008
  • Doskonała przyczepność do prawie wszystkich podłoży budowlanych (beton, zaprawy cementowe,  kamien, cegły)
  • Łatwość stosowania, doskonała urabialność
  • Tiksotropowa konsystencja
  • Wydłużony czas otwarty