SikaCem® Level

Domieszka do betonu redukująca ilość wody / uplastyczniająca

SikaCem® Level jest plastyfikatorem przeznaczonym do betonów i wylewek posadzkowych o konsystencji plastycznej.

Działanie domieszki w mieszance betonowej oparte jest na mechanizmie odpychania elektrostatycznego. Pozwala to uzyskać następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu:
  • możliwość ograniczenia ilości wody zarobowej lub uplastycznienie mieszanki przy stałej ilości wody zarobowej,
  • poprawa urabialności,
  • wydłużone utrzymywanie konsystencji,
  • zwiększona szczelność,
  • wyższe wytrzymałości końcowe,
  • zmniejszony skurcz i skłonność do spękań.
   SikaCem® Level nie zawiera chlorków i innych związków chemicznych powodujących korozję stali zbrojeniowej. Może być stosowany bez ograniczeń do elementów i konstrukcji żelbetowych oraz sprężonych.