SikaCem® Accelerator+

Domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie

SikaCem® Accelerator+ jest domieszką przyspieszającą wiązanie cementu, szczególnie w niskich temperaturach.

Działanie domieszki w mieszance betonowej pozwala uzyskać następujące właściwości:
  • poprawa urabialności dzięki dodatkowemu działaniu uplastyczniającemu,
  • obniżenie temperatury zamarzania,
  • przyspieszenie pierwszych reakcji chemicznych składników cementu,
  • skrócenie czasu wiązania oraz narastania wczesnych wytrzymałości.
  
SikaCem® Accelerator+ nie zawiera chlorków i innych związków chemicznych powodujących korozję stali zbrojeniowej. Może być stosowany bez ograniczeń do elementów i konstrukcji żelbetowych oraz sprężonych.