SikaCem® Plast

Domieszka napowietrzająca/uplastyczniająca do zapraw

SikaCem® Plast jest domieszką napowietrzającą/uplastyczniającą do zapraw.

Działanie domieszki w mieszance oparte jest na mechanizmie tworzenia w zaczynie cementowym bardzo drobnych pęcherzyków powietrza. Pozwala to uzyskać następujące właściwości zapraw:
  • poprawa urabialności na skutek napowietrzenia,
  • obniżenie gęstości,
  • zwiększona mrozoodporność.
   SikaCem® Plast nie zawiera chlorków i innych związków chemicznych powodujących korozję stali zbrojeniowej. Może być stosowana bez ograniczeń do elementów zbrojonych lub zawierających innego rodzaju profile lub elementy stalowe.