SikaCem® SuperPlast

Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody / upłynniająca

SikaCem® SuperPlast jest superplastyfikatorem przeznaczonym do betonów zwykłych i posadzkowych o konsystencji ciekłej.

Działanie domieszki w mieszance betonowej oparte jest na mechanizmie odpychania elektrostatycznego. Przy dodatkowym stosowaniu domieszki napowietrzającej uzyskuje się stabilne i drobne napowietrzenie. Pozwala to uzyskać następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu:
  • możliwość ograniczenia ilości wody zarobowej lub upłynnienie mieszanki przy stałej ilości wody zarobowej,
  • poprawę urabialności,
  • przeciętne utrzymywanie konsystencji,
  • wyższe wytrzymałości końcowe,
  • zmniejszony skurcz i skłonność do spękań.
    SikaCem® SuperPlast nie zawiera chlorków i innych związków chemicznych powodujących korozję stali zbrojeniowej. Może być stosowany bez ograniczeń do konstrukcji żelbetowych i sprężonych.