Sikalastic®-1 K RS

Jednoskładnikowa zaprawa cementowa wzmacniana włóknami do wykonywania elastycznych hydroizolacji oraz zabezpieczania betonu

Sikalastic®-1 K RS jest jednoskładnikową, elastyczną, wzmocnioną włóknami zaprawą na bazie cementu modyfikowanego specjalnymi, odpornymi na alkalia polimerami. Sikalastic®-1 K RS zawiera drobnoziarniste, selekcjonowane kruszywa, polimery i odpowiednie dodatki.

  • Możliwość stosowania na mokrych podłożach
  • Łatwe nanoszenie: wałkiem, pędzlem lub pacą
  • Nie spływa, łatwa aplikacja, również na powierzchniach pionowych
  • Mostkuje rysy podłoża
  • Bardzo dobra przyczepność do wielu podłoży budowlanych jak: beton, zaprawy cementowe, kamień, cegła
  • Możliwość dostosowania konsystencji