Sikalastic®-152

Dwuskładnikowa, wzmacniana włóknami zaprawa cementowa do wykonywania elastycznych hydroizolacji oraz zabezpieczania betonu

Sikalastic®-152 jest dwuskładnikową, elastyczną, przenoszącą rysy podłoża, wzmocnioną włóknami zaprawą cementową modyfikowaną polimerami. Sikalastic®-152 można nakładać na wiele rodzajów podłoży budowlanych.

  • Elastyczna hydroizolacja i ochrona betonu 
  • Mostkuje rysy podłoża, również w niskich temperaturach
  • Odporność na sole odladzające i dwutlenek węgla
  • Dwuskładnikowa, zawiera ciekły polimer, nie wymaga dodawania wody
  • Może być nanoszona na lekko wilgotne podłoża
  • Łatwa aplikacja, również na powierzchniach pionowych, nie spływa
  • Dobra przyczepność do wielu podłoży budowlanych jak: beton, zaprawy cementowe, kamień, cegła

Zobacz jak aplikować Sikalastic®-152