Sika® Baudispersion PL

Emulsja polimerowa do modyfikacji mieszanek betonowych i zapraw

Sika® Baudispersion PL jest ciekłym dodatkiem polimerowym na bazie karboksylowanego lateksu styrenowobutadienowego.

  • Upłynnia mieszanki cementowe
  • Poprawia stabilność i urabialność
  • Polimeryzuje spoiwo cementowe
  • Zwiększa przyczepność do podłoża
  • Uszczelnia i zwiększa odporność na korozję
  • Obniża moduł sprężystości
  • Zwiększa odporność na wnikanie szkodliwych substancji
  • Umożliwia uzyskanie wylewek o parametrach końcowych B-25 (wykonanych zgodnie z recepturami)
  • Umożliwia uzyskanie po 5 dniach 50% wytrzymałości końcowej
  • Umożliwia układanie płytek ceramicznych po 5 dniach od wykonania wylewki