Sika® Mörtelplast MP 22

Domieszka do zapraw o silnym działaniu opóźniającym / umożliwiająca dostosowanie urabialności mieszanki

Sika® Mörtelplast MP 22 jest domieszką do zapraw towarowych o silnym działaniu opóźniającym umożliwiająca dostosowanie urabialności mieszanki oraz początku wiązania.

Dzięki domieszce Sika® Mörtelplast MP 22 można uzyskać:
  • Silne upłynnienie zaprawy
  • Znaczne wydłużenie czasu utrzymywania konsystencji i opóźnienie wiązania cementu, również w wysokich temperaturach
  • Napowietrzenie drobnymi mikropęcherzykami powietrza
Zaprawa z domieszką Sika® Mörtelplast MP 22 charakteryzuje się:
  • Jednorodnością i stabilnością
  • Wydłużonym czasem przerobu, do 36 godzin, również w wysokich temperaturach
  • Podwyższoną zdolnością retencji wody
  • Bardzo dobrą urabialnością