SikaLatex® PL

Domieszka uszczelniająca do betonu, modyfikator polimerowy zapraw, wylewek i jastrychów, tynków, warstw sczepnych, materiał gruntujący

SikaLatex® PL jest domieszką uszczelniającą do betonu, przeznaczoną również do modyfikacji polimerowej zapraw, wylewek i jastrychów (również stosowanych przy ogrzewaniu podłogowym), tynków, warstw sczepnych oraz materiałem grutnującym podłoża cementowe.

  • Uniwersalne zastosowanie
  • Jako domieszka do betonu spełnia wymagania PN-EN 934-2
  • Redukuje absorpcję kapilarną wody
  • Poprawia urabialność, przyczepność, szczelność i trwałość zapraw
  • Mozliwość stosowania przy ogrzewaniu podłogowym