Sika® Aer Pro-3

Domieszka napowietrzająca do betonu

Domieszka napowietrzająca Sika® Aer Pro-3 jest stosowana do produkcji betonów o podwyższonej urabialności, mrozoodporności i odporności na sole odladzające. Zawartość i rozkład porów powietrza w betonie pozwala na stosowanie domieszki przede wszystkim do betonów mostowych i innych o pompowalnej, ciekłej konsystencji.

Dzięki domieszce Sika® Aer Pro-3 można uzyskać:
  • beton napowietrzony, w którym pory powietrza mają odpowiednią wielkość i równomierny rozkład,
  • dobrze urabialny beton z małą zawartością frakcji drobnych,
  • stabilne napowietrzenie przy dłuższych czasach transportu.
W betonie stwardniałym lub zaprawie powoduje to:
  • powstanie pęcherzyków powietrza o optymalnej wielkości i rozmieszczeniu przerywających kapilary i stwarzających miejsce do ekspansji zamarzającej w betonie wody,
  • wzrost mrozoodporności i odporności na sole odladzające,
  • redukcję absorpcji kapilarnej.