Sika® WT-200 P

Domieszka uszczelniająca i krystalizująca w kapilarach betonu

Sika® WT-200 P jest kombinacją domieszki uszczelniającej i powodującej krystalizację w kapilarach betonu stosowaną do redukcji przepuszczalności betonu oraz posiadającą zdolność uszczelniania rys.

Sika® WT-200 P składa się z mieszanki cementów, aminoalkoholi i wypełniaczy. Te składniki czynne tworzą nierozpuszczalne związki w całej strukturze porów i kapilar betonu i powodują trwałe uszczelnienie betonu przed wnikaniem wody i innych cieczy. Ponadto specjalna formuła i składniki Sika® WT-200 P poprawiają właściwości „samoleczenia” betonu i zwiększają zdolność naprawiania rys w betonie.    Sika® WT-200 P posiada następujące właściwości i zalety:
  • ograniczenie penetracji wody pod ciśnieniem,
  • ograniczenie absorpcji wody,
  • poprawa właściwości „samoleczenia” betonu,
  • zwiększenie odporności na agresję chemiczną,
  • ograniczenie przepuszczalności pary wodnej.