Sika® ViscoCrete®-3020 X

Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody / upłynniająca

Sika® ViscoCrete®-3020 X jest uniwersalnym i prostym w stosowaniu superplastyfikatorem polimerowym przeznaczonym zarówno do betonów towarowych o przeciętnym wskaźniku wodno‐cementowym jak i do betonów specjalistycznych (drogowe, mostowe, hydrotechniczne) o niskim w/c.

Działanie domieszki w mieszance betonowej jest oparte na kilku zjawiskach fizyczno‐chemicznych. Dzięki wykorzystaniu zjawiska adsorpcji powierzchniowej i efektu przestrzennej separacji cząstek działających na ziarna cementu i frakcji miałkich uzyskiwane są następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu:
  • możliwość dużego ograniczenia ilości wody zarobowej, co pozwala na uzyskanie betonu o wysokiej gęstości i wytrzymałości,
  • doskonała urabialność, co pozwala na ograniczenie kosztów podawania mieszanki betonowej, jej wbudowania i zagęszczenia,
  • wydłużony okres utrzymywania konsystencji,
  • podwyższenie wytrzymałości wczesnych i końcowych.
   Sika® ViscoCrete®-3020 X nie zawiera chlorków i innych związków chemicznych powodujących korozję stali zbrojeniowej. Może być stosowany bez ograniczeń do konstrukcji żelbetowych i sprężonych.