Sika ViscoFlow®-5 PL

Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody / upłynniająca

Sika ViscoFlow®-5 PL jest niskostężonym superplastyfikatorem polikarboksylanowym najnowszej generacji, przeznaczonym głównie do betonów towarowych o długim czasie utrzymywania konsystencji.

Działanie domieszki w mieszance betonowej jest oparte na kilku zjawiskach fizyczno‐chemicznych. Dzięki wykorzystaniu zjawiska adsorpcji powierzchniowej i efektu przestrzennej separacji cząstek działających na ziarna cementu uzyskiwane są następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu:
  • możliwość znacznego ograniczenia ilości wody zarobowej, co pozwala na uzyskanie betonu o wysokiej gęstości i wytrzymałości,
  • krótkie czasy mieszania,
  • dobra urabialność i stabilność konsystencji, utrzymywanie konsystencji przez wiele godzin.
  Sika ViscoFlow®-5 PL nie zawiera chlorków i innych związków chemicznych powodujących korozję stali zbrojeniowej. Może być stosowany bez ograniczeń do konstrukcji żelbetowych i sprężonych.