SikaPlast®-2545

Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody / upłynniająca

SikaPlast®-2545 jest modyfikowanym superplastyfikatorem polikarboksylanowym najnowszej generacji, przeznaczonym do betonów towarowych i specjalnych o wydłużonym czasie utrzymywania konsystencji.

Działanie domieszki w mieszance betonowej jest oparte na synergii kilku rodzajów polimerów uplastyczniających i upłynniających, przede wszystkim na najnowszej generacji polimerach typu ViscoCrete®, o krótkim czasie adsorpcji i wydłużonym efekcie przestrzennej separacji cząstek działających zarówno na ziarna cementu jak i na cząstki dodatków mineralnych. Pozwala to uzyskać następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu:
  • możliwość dużego ograniczenia ilości wody zarobowej, co pozwala na uzyskanie betonu o podwyższonej gęstości i wytrzymałości,
  • długie utrzymywanie konsystencji, również w warunkach letnich,
  • zmniejszony skurcz i skłonność do spękań.
   
SikaPlast®-2545 nie zawiera chlorków i innych związków chemicznych powodujących korozję stali zbrojeniowej. Może być stosowany bez ograniczeń do konstrukcji żelbetowych i sprężonych.