Sikalastic®-841 ST

Płynna membrana hydroizolacyjna na bazie polimocznika

Sikalastic®-841 ST jest dwuskładnikową, elastyczną, bardzo szybko wiążącą, polimocznikową membraną hydroizolacyjną nakładaną w postaci płynnej,
o zawartości części stałych 100% i dobrej odporności chemicznej.

  • Bardzo szybka reaktywność i czas wiązania
  • Prawie natychmiastowa możliwość oddania do eksploatacji
  • Możliwość układania w temperaturach od +1°C do +50°C
  • Zachowuje właściwości pod stałym działaniem temperatury od ‐30°C do +100°C w suchych warunkach
  • Doskonałe możliwości pokrywania rys podłoża
  • Dobra odporność chemiczna
  • Doskonała odporność na ścieranie
  • Wystawienie na bezpośrednie działanie promieniowania UV może prowadzić do żółknięcia i kredowania powłoki
  • Powłoka nie jest odporna na biogenny kwas siarkowy