Sika MonoTop®-110 QuickFix

Szybkowiążąca gotowa do użycia zaprawa montażowa

Sika MonoTop®-110 QuickFix jest jednoskładnikową, szybkowiążącą, gotową do użycia zaprawą montażową na bazie cementu i selekcjonowanych kruszyw, charakteryzującą się szybkim przyrostem wytrzymałości mechanicznej.

  • Wiąże w czasie kilku minut
  • Praktyczne opakowanie, odpowiednie do niewielkich zastosowań
  • Doskonałe wiązanie nawet w wilgotnych warunkach
  • Możliwość malowania po związaniu
  • Dobra przyczepność do metali